"Verhaltenskodex" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Verhaltenskodexkodex chování

Beispieltexte mit "Verhaltenskodex"

Verhaltenskodex für die Mitglieder des EZB-RatesKodex chování členů Rady guvernérů
Verhaltenskodex für die Mitglieder des AufsichtsgremiumsKodex chování členů Rady dohledu
Siehe Abschnitt J des Verhaltenskodex.Viz oddíl J kodexu chování.
Ausarbeitung und Anwendung eines zollbehördlichen Verhaltenskodex.Vypracovat a provádět etický kodex pro celní služby.
Befolgung der Grundsätze des Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung und Gewährleistung der Übereinstimmung neuer Steuermaßnahmen mit diesen Grundsätzen.Zavázat se k zásadám kodexu chování pro zdaňování podniků a zajistit, aby nová daňová opatření byla v souladu s těmito zásadami.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Annahme eines Verhaltenskodexes bei Interessenkonflikten,přijímá kodex správného chování ohledně střetu zájmů;
Einführung von Verhaltenskodexen für Beamte und gewählte Volksvertreter.Zavést normy etického chování a postupu pro úředníky a zvolené zástupce.
Erklärung bezüglich der Einhaltung des für die Mitglieder des Beschaffungsausschusses geltenden VerhaltenskodexesProhlášení o dodržování kodexu chování členů Výboru pro zadávání zakázek
Good Procurement Practice for Official Development Assistance (Verhaltenskodex für die Auftragsvergabe bei öffentlicher Entwicklungshilfe), 1986.v Kodexu chování při zadávání veřejných zakázek pro státem poskytovanou rozvojovou pomoc, 1986.