"Verfassung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Verfassungústava

Beispieltexte mit "Verfassung"

Europäische Verfassungevropská ústava
Verfassung.Podporovat postavení soudců a jejich nezávislost a ústavní ochranu.
Präambel der Verfassung der Kommunistischen Partei Chinas.Preambule Ústavy Komunistické strany Číny.
Verfassung für Europa vorgesehen.Taková agentura je rovněž zamýšlena v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu.
Verfassung und Beachtung und Umsetzung der Entscheidungen des Verfassungsgerichts.Plně dodržovat ústavu, dbát na nálezy Ústavního soudu a provádět je.
Verfassung der Arbeitnehmer ist Besorgnis erregend, was die geringe Erwerbsbeteiligung zum Teil erklären mag.znepokojení vzbuzuje zdravotní stav pracovníků, což lze částečně vysvětlit nízkou aktivitou.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Verfassungsrechtústavní právo
Verfassungsänderungzměna ústavy
Verfassungsgerichtsbarkeitústavní soud
Gerichtsverfassungsoudní systém
Kontrolle der Verfassungsmäßigkeitkontrola ústavnosti
Leiter der Abteilung Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung des KGB.Velitel správy KGB pro ochranu ústavního pořádku a boj proti terorismu.
verfassungswidrig verfügt.Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 2014 prohlášeno Oleksandrem Turchynovem za protiústavní.
Verfassungen der beiden Teilrepubliken im Einklang mit der Verfassungscharta.Revidovat republikové ústavy v souladu s Ústavní listinou.
Verfassungsrecht des Föderationsrates der Russischen Föderation.Předseda Ústavního výboru Rady federace Ruské federace
Verfassungscharta.Zajistit hladký přechod od vojenského soudnictví k civilním soudům v souladu s Ústavní listinou.