"Verbindung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Verbindungspojka
Verbindungsloučenina

Beispieltexte mit "Verbindung"

chemische Verbindungchemická sloučenina
anorganische Verbindunganorganické sloučeniny
Verbindung über den Ärmelkanaltunel pod kanálem La Manche
Verbindung mit dem ECU des FahrzeugsPřipojení k ECU vozidla
Verbindung zu den Konsumausgaben (P.3) des StaatesSouvislost s výdaji na konečnou spotřebu vládních institucí (P.3)
Verbindung zum Edm wurde gestört oder existiert nicht.Bylo narušeno spojení s Edm anebo neexistuje.
Feldbusfehler Profibus: Keine Verbindungchyba sběrnice typu Feldbus Profibus: žádné spojení
Verringerte mechanische Festigkeit der Verbindungsnížená mechanická pevnost spoje
Aus dem Batterie-Input stammende Masse des Elements oder der VerbindungHmotnost prvku nebo sloučeniny, které pochází ze vstupu baterií
Die Kommission setzte sich mit allen 27 ihr bekannten Unionsherstellern diesbezüglich in Verbindung.Komise kvůli tomu kontaktovala všech 27 známých výrobců v Unii.
Er übermittelt den benannten Personen die validierten Informationen der Datenbank jeden Monat über eine gesicherte Verbindung.Potvrzené údaje z databáze zasílá jednou měsíčně prostřednictvím zabezpečeného protokolu určeným osobám.
U-Profile zur Verbindung von Auffangw.U profily na napojení záchytné vany
Keine Verbindung oder nicht verfügbarNespojeno nebo není k dispozici
Rechenblock in Verbindung mit Variablenpočetní blok v kombinaci s proměnnými
Keine Verbindung zur DruckluftversorgungChybí spojení se zdrojem stlačeného vzduchu
Durchgehende Verbindung des SchutzleitersPrůběžné spojení systému ochranných vodičů
Die Verbindung zum Server ist unterbrochen.Spojení se serverem bylo přerušeno.
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT VERSICHERUNGSHILFSTÄTIGKEITENTRANSAKCE SPOJENÉ S POMOCNÝMI POJIŠŤOVACÍMI INSTITUCEMI

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Rohrverbindungtrubková spojka
Verbindungenspojky, spoje
Verbindungsplattespojovací deska
Verbindungszustandstav spojení
Winkelverbindungúhlová spojka
Kabelverbindung prüfenzkontrolovat kabelové propojení
Verbindungseinrichtungen von Kraftfahrzeugen.spojovacího zařízení u motorových vozidel.
Blei und BleiverbindungenOlovo a jeho sloučeniny
Cadmium und CadmiumverbindungenKadmium a jeho sloučeniny
Hafen, multimodale Verbindungenpřístav, multimodální spojení
Quecksilber und QuecksilberverbindungenRtuť a její sloučeniny
VERBINDUNGEN MIT KETON- ODER CHINONFUNKTIONSLOUČENINY S KETONOVOU FUNKCÍ A SLOUČENINY S CHINONOVOU FUNKCÍ
Verbindungsplatte; Abtrennung zum PrüfbereichSpojovací deska; oddělení od zkušebního prostoru
Verbindungen zwischen Bewertung und ÜberwachungSpojitost mezi posuzováním a dozorem
Verbindungsmanschette am Abluftrohr lose oder defektSpojovací manžeta odpadní vzduchové trubky je uvolněná nebo defektní
Verbindungen leicht auffindbar und zugänglich sind,spojovací prvky je snadné najít a jsou snadno přístupné,
Verbindungsplatte; Abtrennung zum Versorgungsbereich.Spojovací deska; oddělení od prostoru se zdroji a přívody.
Verbindungen mit anderen Stickstofffunktionen (ohne Isocyanate)Sloučeniny s jinými dusíkatými funkčními skupinami (kromě isokyanátů)
Timeout Fehler beim ShutDown einer Pipe-VerbindungChyba timeout při vypínání spojení Pipe
oder einer organischen Molybdän-Komplexverbindungnebo organické komplexy molybdenu
Timeout Fehler beim ShutDown einer Winsock-VerbindungChyba timeout při vypínání spojení Winsock
Eisenbahnverbindung Wels - WienŽelezniční spojení Wels – Wien
Kabelverbindung lose oder defekt.Kabelové spojení je volné nebo vadné.
Klemmverbindung nicht in Ordnung.Svorkové spojení není v pořádku.
Kabelverbindung befestigen oder auswechseln.Kabelový spoj upevněte nebo vyměňte.
Druckluftführende Rohr- und SchlauchverbindungenPotrubní a hadicové spoje na stlačený vzduch
Mögliche Verbindungszustände zum KommunikationspartnerMožné stavy spojení s komunikačním partnerem
Hydraulikverbindungsschläuche an Schnellverschlusskupplungen lösenOdpojte hydraulické spojovací hadice od rychlospojek