"Ursprung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ursprungpůvod

Beispieltexte mit "Ursprung"

Ursprung der Hilfezdroj pomoci
Ursprung in Zusammenhang stehend mit ...Původ v souvislosti s...
Ursprung und Herstellungsdatum des Käses;původ sýrů a datum jejich výroby;
Ursprung der in Betracht kommenden ErzeugnissePůvod způsobilých produktů
UrsprungSouvislost se zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem
Ursprung.Nezpevněný materiál, o němž je známo, že je přírodního, tedy nikoli člověkem vytvořeného původu.
Erzeugnisse mit Ursprung in IslandProdukty pocházející z Islandu
Erzeugnisse mit Ursprung in NorwegenProdukty pocházející z Norska
der mögliche Ursprung der Krankheit;možný původ nákazy,
Erzeugnisse mit Ursprung in NeuseelandProdukty pocházející z Nového Zélandu
Erzeugnisse mit Ursprung in der SchweizProdukty pocházející ze Švýcarska
Art, Grad und Ursprung der KontaminationTyp, stupeň a původ kontaminace
für Fleisch mit Ursprung in Argentinien,pro maso pocházející z Argentiny:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ursprungserzeugnispůvodní výrobek
Ursprungsbezeichnungoznačení původu
Ursprungszeugnisosvědčení o původu
Ursprungsland des ProduktsZemě původu produktu
Ursprungsbescheinigung bei Drittlandserzeugnissen;osvědčení o původu u produktů pocházejících ze třetích zemí;
Sendungen anderen UrsprungsZásilky z jiných zdrojů
Partnermitgliedstaat und UrsprungslandPartnerský členský stát a země původu
Ethylalkohol landwirtschaftlichen UrsprungsEthylalkohol zemědělského původu
Gegenparteiausfallrisiko und UrsprungsrisikomethodeÚvěrové riziko protistrany a metoda původní expozice
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs,Krmné suroviny minerálního původu
Ursprungsland, das in die EU ausführen darf.Země původu, která má povolení vyvážet do EU.
Ursprungsbezeichnungen und geografische AngabenOznačení původu a zeměpisná označení
Ursprungsland des Produkts (Ländercode ISO 3166-1-alpha-2).Země původu produktu (kód země podle ISO 3166-1-alpha-2).
Ursprungsbezeichnungen, Geografische angaben und traditionelle Begriffe im weinsektorOznačení původu, zeměpisná označení a tradiční výrazy v odvětví vína
Ursprungsland und — wahlfrei — Anbaugebiet oder nationale, regionale oder örtliche Bezeichnung.země původu a popřípadě produkční oblast nebo národní, regionální nebo místní označení původu.
Ursprungsland der Ware oder der Dienstleistung (Gemeinschaftsursprung oder Nichtgemeinschaftsursprung; im letzten Fall nach Drittländern aufgeschlüsselt).Země původu výrobku nebo služby (původ ve Společenství nebo původ mimo Společenství; pokud se jedná o původ mimo Společenství, rozdělený podle třetích zemí).
Vollständiger Name des Ursprungslandes.Úplný název země původu.
Bestimmung des Ursprungs Bestimmter WarenUrčení původu zvláštních druhů zboží
Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs:Přírodní houba živočišného původu:
Besondere Vorschriften für NichtursprungswarenZvláštní ustanovení týkající se nepůvodního zboží
Als Ursprungserzeugnis Thailands angemeldete EinfuhrenDovoz prohlášený za pocházející z Thajska
Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, Teil XXI;ethylalkohol zemědělského původu, část XXI;
sonstige Futtermittelausgangsstoffe pflanzlichen UrsprungsJiné krmné suroviny rostlinného původu