"Unterricht" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Unterrichtvýuka

Beispieltexte mit "Unterricht"

medizinischer Unterrichtlékařské vzdělávání
automatisierter Unterrichtprogramované vyučování
berufsbildender Unterrichtodborné školství
wissenschaftlicher Unterrichtvědecké vzdělání
fächerübergreifender Unterrichtvíceoborová výuka
allgemein bildender Unterrichtvšeobecné školství
Unterricht für arztähnliche Berufezdravotnické školství
von der für den Unterricht in Physik, Chemie oder Technik verwendeten ArtPro výuku fyziky, chemie nebo technických předmětů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Privatunterrichtdomácí studium
Elementarunterrichtzákladní vzdělávání
Unterrichtswesenškolství
Fernunterrichtdistanční vzdělávání
Sprachunterrichtvýuka jazyků
technischer Unterrichttechnické vzdělávání
Unterrichtung der Arbeitnehmerinformování pracovníků
Unterrichtung der ÖffentlichkeitInformování veřejnosti
Qualität des Unterrichtskvalita výuky
Artikel 31: UnterrichtungČlánek 31: Oznamování informací
Organisation des Unterrichtswesensorganizace školství
Unterrichtung der Bewerber und BieterInformace pro zájemce a uchazeče
Unterrichtung durch den MissionsleiterInformování vedoucím mise
Unterrichtung der nationalen ParlamenteInformování vnitrostátních parlamentů
Unterrichtung der Belegschaft und ihrer VertreterPoskytování informací zaměstnancům a jejich zástupcům
Unterrichtung durch den Befehlshaber der EU-OperationInformace poskytované velitelem operace EU
Unterrichtung des Beschwerdegegners über die Beschwerde;informuje odpůrce o stížnosti;
Unterrichtung der Europäischen Agentur für FlugsicherheitInformace poskytované Evropské agentuře pro bezpečnost letectví
Die Unterrichtung erfolgt schriftlich.Informace se poskytují v písemné podobě.
Artikel 55: Unterrichtung der Bewerber und BieterČlánek 55: Informování zájemců a uchazečů
Der Verwaltungsrat wird hiervon vorab unterrichtet.Informuje o tom správní radu v předstihu.
Fahrzeuge, die für Fahrunterricht verwendet werden;automobily používané autoškolami;
Die Kommission unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten.Komise tuto informaci dále předá ostatním členským státům.
Der Missionsleiter unterrichtet den Ausschuss regelmäßig.Vedoucí mise výbor přispěvatelů pravidelně informuje.
Der betreffende Handlungsträger unterrichtet auch seinen Dienstvorgesetzten.Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného.