"Umrichter" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Umrichterměnič

Beispieltexte mit "Umrichter"

Umrichter wegnehmenodebrání měniče
Umrichter anschaltenzapnutí měniče
Umrichter ausgeschaltetměnič je vypnutý
Umrichter eingeschaltetměnič je zapnutý
Quittierung Umrichter Einkvitování zapnutí měniče
Umrichter ist nicht ausměnič není vypnutý
Umrichter ist nicht einměnič není zapnutý
Umrichter ist nicht eingeschaltetMěnič není zapnutý
Keine Last am Umrichteržádná zátěž na měniči
Timeout Umrichter ist nicht ausČas. Prodleva: měnič není vypnutý
Timeout Umrichter ist nicht einČas. prodleva: měnič není zapnutý
ist Umrichter / Regelfreigabe einJe měnič / uvolnění regulátoru zap.
warten bis UMRICHTER ausgeschaltetčekejte, dokud se nevypne MĚNIČ
Lagewerte im Umrichter und Kabelverbindung prüfenZkontrolovat hodnoty poloh v měniči a kabelové propojení
Die Umrichter können ohne seitlichen Abstand nebeneinander montiert werden.Měniče lze montovat vedle sebe bez bočního odstupu.
Die Umrichter sind für Motoren mit einer Nennfrequenz von 50 Hz voreingestellt.Měniče jsou přednastaveny pro motory o jmenovité frekvenci 50 Hz.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Störung Frequenzumrichterporucha na frekvenčním měniči
Umrichter- und Reglereinstellungen prüfenZkontrolovat nastavení měniče a regulátoru
Störung Behälter A Dosierpumpe FrequenzumrichterPorucha - frekvenční měnič dávkovacího čerpadla zásobníku A
Frequenzumrichter ist nicht bereit.Frekvenční měnič není připraven.
bei Frequenzumrichter bei Direktanschlußu frekvenčního měniče u přímépřípojky
Der Frequenzumrichter meldet eine Störung.Frekvenční měnič hlásí poruchu.
Pumpe wird vom Frequenzumrichter nicht richtig angesteuertČerpadlo není dostatečně řízeno frekvenčním měničem
Bedienungsanleitung, Frequenzumrichter für LinearfördererNávod k obsluze, frekvenční měnič lineárního dopravníku
die Frequenzumrichter der Elektromotoren auf Störung stehenjestliže frekvenční měniče elektromotorů hlásí poruchu.
der Frequenzumrichter hat eine Fehlfunktion oder keine Lastspannungfrekvenční měnič nefunguje správně anebo nevykazuje žádné zátěžové napětí