"Trier" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

TrierTrevír

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zentrierungenstředicí prvky
Industrieregionprůmyslový region
Industrieroboterprůmyslový robot
demonstrierendemonstrovat
frustriertfrustrován
europäischer Industrieraumevropský průmyslový prostor
Registriernummer des AntragsEvidenční číslo žádosti
andere, mit RegistriervorrichtungOstatní, s registračním zařízením
Salpetersäure; Nitriersäuren, AmmoniakKyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak
Registrierung eines TransaktionsregistersRegistrace registru obchodních údajů
Registrierungssysteme und QualifikationsverfahrenRegistrační systémy a kvalifikační postupy
Registriernummer des Antrags: /Evidenční číslo původní žádosti: /
D Durchmesser der ZentrierbohrungD Průměr středicího otvoru
Firmenregistrierungsnummer # 41101 79Registrace v obchodním rejstříku č. 41101 79
Bedruckte Postkarten, auch illustriertTištěné dopisnice, též ilustrované
Antriebseinheit für Industrieroboter mit:Pohonná jednotka průmyslových robotů s:
Gewichtausgleich bei Hubwerkanwendungen parametrierenNastavení parametrů kompenzačního závaží zdvihacích aplikací
Wartungsplan / Aufnahmen / Zentrierungen / VerschleißteileHarmonogram údržby / Uložení / Středicí prvky / Součástky podléhající opotřebení