"Topf" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Topfhrnec

Beispieltexte mit "Topf"

Topf (mit oder ohne integrierter Feststellbremsentrommel);připojovací část (s integrovaným bubnem parkovací brzdy nebo bez něj).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stopfenzátka
Stopfbuchseucpávka
stopfencpát
Topfentvaroh
Stopfen aus NaturkorkKorky a zátky z přírodního korku
Käse und Quark/TopfenSýry a tvaroh
Zuleitung am Blasrohr verstopftZanesená přípojka vháněcí trubky
Filter oder Saugleitung verstopftZanesen filtr nebo sací vedení
Nähnadeln, Stopfnadeln oder SticknadelnŠicí, látací nebo vyšívací jehly
Abluftrohr für Motorkühlung ist verstopftOdpadní vzduchová trubka chlazení motoru je zanesená
Zuluftrohr für Motorkühlung ist verstopftPřívodní vzduchová trubka chlazení motoru je zanesená
Fußtrichteröffnung am Vorlagetank verstopftZanesený dolní otvor trychtýře předlohového zásobníku
Stopfbuchsraum und Wellenoberfläche gründlich säubern.Celý ucpávkový prostor a povrch hřídele důkladně vyčistěte.