"Tiger" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Tigertygr

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Steuerpflichtigerdaňový poplatník
Fertigerzeugnisfinální výrobek
Strukturfestigerprostředek ovlivňující strukturu
Zukünftigernastávající
ungültiger Modusneplatný režim
ungültiger Schrittneplatný krok
ungültiger Parameterneplatný parametr
ungültiger Stationsindexneplatný idenx stanoviště
ungültiger Empfangszeigerneplatný ukazatel příjmu
derzeitiger Reisepass: MP3260350Aktuální pas: MP3260350
Europäischer Auswärtiger DienstEvropská služba pro vnější činnost
Fehlen anzeigepflichtiger MärkteNeexistence oznamovaných trhů
Ungültigerklärung der ZollanmeldungZrušení platnosti celního prohlášení
Behandlung nachhaltiger Beschaffungen,udržitelné zadávání zakázek;
ungültiger Zeiger / Längeneplatný ukazatel / délka
FehlerModul - ungueltiger ModusModul chyb - neplatný režim
SafetyDoorFB - ungültiger ParameterSafetyDoorFB - neplatný parametr
Eigenmächtiger Umbau und ErsatzteileSvévolná přestavba a náhradní díly
Bachelor- oder gleichwertiger Bildungsgangbakalářské nebo ekvivalentní vzdělání
Beschreibung sonstiger beobachteter Wirkungen.popis ostatních pozorovaných účinků.
Eigenmächtiger Umbau und ErsatzteilherstellungSvévolná přestavba a výroba náhradních dílů