"Tierschutz" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Tierschutzochrana zvířat

Beispieltexte mit "Tierschutz"

Tiergesundheit und TierschutzOpatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen und TierschutzAgroenvironmentální oblast a platby za zajištění dobrých životních podmínek zvířat
Pilotprojekt — Europäisches Netzwerk für TierschutzPilotní projekt – Koordinovaná evropská síť pro dobré životní podmínky zvířat
Die Verwendung von Biozidprodukten bestimmter Produktarten kann Anlass zu Bedenken in Bezug auf den Tierschutz geben.Použití biocidních přípravků určitých typů přípravků by mohlo vést k obavám souvisejícím s dobrými životními podmínkami zvířat.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zahlungen für Tierschutzmaßnahmenplatby na podporu dobrých životních podmínek zvířat
Fünf Stunden (5 h) später werden die Tiere tierschutzgerecht getötet.O pět hodin (5 hod.) později se zvířata humánně usmrtí.
Ca. 24 Stunden (24 h) nach der BrdU-Injektion werden die Tiere tierschutzgerecht getötet.Přibližně 24 hodin (24 hod.) po injekčním podání BrdU se zvířata humánně usmrtí.
Ca. 24 bis 30 Stunden nach Beginn der Applikation an Tag 7 werden die Tiere tierschutzgerecht getötet.Přibližně 24 až 30 hodin po zahájení aplikace v den 7 se zvířata humánně usmrtí.
Förderung einer nachhaltigen Aquakultur, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Tiergesundheit und Tierschutz;prosazování udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft und der Landschaftspflege sowie Verbesserung des TierschutzesOchrana životního prostředí ve spojení se zemědělstvím, lesnictvím a řízením přírodního prostředí a zlepšování životních podmínek zvířat
Gemäß der Entscheidung 90/424/EWG fördert die Gemeinschaft eine Informationspolitik im Tierschutzbereich durch eine finanzielle Beteiligung.Podle rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenství poskytne finanční příspěvek na zavedení informační politiky v oblasti ochrany zvířat.
Optimierung der Produktionskosten und Investitionserträge als Reaktion auf Umwelt- und Tierschutznormen und Stabilisierung der Erzeugerpreise;optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic v reakci na normy v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zajišťování stálosti cen producentů,