"Tierkörper" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Tierkörperjatečný trup

Beispieltexte mit "Tierkörper"

Vernichtung der Tierkörper (Transport und Behandlung)Likvidace mrtvých těl (odvoz a manipulace)
Die Nieren und das sie umgebende Fett sind im Tierkörper enthalten.Ledviny a ledvinový lůj se zahrnují do jatečně upraveného těla.
Ganze und halbe Tierkörper sowie Teile von Lämmern oder Schafen, gefrorenenJehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, zmrazené
Frisches oder gekühltes Lamm- oder Schaffleisch, halbe Tierkörper und Teile davonJehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, čerstvé nebo chlazené
Halbe Tierkörper können mit oder ohne Rückenmark, Gehirn oder Zunge gestellt werden.Maso půlené může být s míchou, mozečkem nebo jazykem nebo bez nich.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ganze oder halbe Tierkörper:V celku a půlené:
Gefrorene Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper)Vepřové maso zmrazené v jateční úpravě (vcelku a půlky)
Ganze oder halbe Tierkörper, frisch, gekühlt oder gefrorenJatečně upravená těla nebo půlky, čerstvá, chlazená nebo zmrazená
Ganze Tierkörper, halbe Tierkörper, Viertel und Teile von Rindern und Kälbern, gefrorenHovězí nebo telecí maso, zmrazené, vcelku, půlky, čtvrti a kusy
Bei ganzen und halben Tierkörpern von Sauen kann auch das Gesäuge (Milchdrüsen) entfernt sein;Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich;
Rind- und Kalbfleisch, frisch oder gekühlt (ganze oder halbe Tierkörper, Vorder-, Hinterviertel) mit KnochenHovězí a telecí maso v jateční úpravě vcelku, půlky, čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené
Gefrorenes Schweinefleisch (ohne ganze und halbe Tierkörper, Schinken, Schultern und Teile davon, mit KnochenVepřové maso zmrazené (kromě masa vcelku, půlek, kýty, plece a jejich částí s kostí)