"Telefon" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Telefontelefon

Beispieltexte mit "Telefon"

Telefon (ohne SMS-Nachrichten),kontakt s orgány veřejné moci nebo s institucemi veřejných služeb za soukromým účelem za posledních dvanáct měsíců: prostřednictvím telefonu (s výjimkou SMS zprávy),

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Mobiltelefonmobilní telefon
Mobiltelefonmobil
Telefon- und Videokonferenzen;pořádání audiokonferencí a videokonferencí;
Schwierigkeiten beim TelefonierenPotíže při použití telefonu
Telefonnummer der Organisation oder Person.Telefonní číslo organizace nebo jednotlivce.
Telefone für zellulare Netzwerke oder andere drahtlose NetzwerkeTelefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě
Telefonnummer, Telefaxnummer (falls verfügbar), E-Mail-Adresse, sofern von Positionsinhaber abweichendTelefonní číslo, faxové číslo (je-li k dispozici), e-mailová adresa, pokud se liší od držitele pozice
Statische Elektrizität durch Telefon, FunkStatická elektřina v telefonu, jiskra
Anrufzustellung in einzelnen MobiltelefonnetzenUkončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.
Transitdienste im öffentlichen FesttelefonnetzTranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti.
Anzeige- und Steuerungsmodul für Mobiltelefone mitModul pro prohlížení a ovládání mobilního telefonu obsahující:
für Telefonanrufbeantworter der Unterposition 85195000Přístrojů podpoložky 85195000
Kontaktangaben sofern bekannt (Anschrift, Telefonnummer):Kontaktní údaje, jsou-li známy (adresa, telefonní číslo):
TelekommunikationsAnlage / hauptsächlich digitale TelefonNebenstellenanlage.Telekomunikační zařízení / především digitální ústředny poboček.