"Teil" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Teilčást

Beispieltexte mit "Teil"

Teil ausschleusenVyvézt díl
Teil nacharbeitenopravte součást
kein Teilžádný díl
neues Teilnový díl
Teil in Bearbeitungdíl ve zpracování, v obrábění
Teil II: BescheinigungČást II: Osvědčení
TEIL B: FlugverkehrsmanagementČÁST B: Uspořádání letového provozu
Taktzeit vorheriges Teildoba taktu předchozího dílu
Saatgut, Teil V;osiva, část V;
Getreide, Teil I;obiloviny, část I;
Geflügelfleisch, Teil XX;drůbeží maso, část XX;
Schweinefleisch, Teil XVII;vepřové maso, část XVII;
Bienenzuchterzeugnisse, Teil XXII;produkty včelařství, část XXII;
Teil I: Angaben zur SendungČást I: Podrobnosti o odeslané zásilce
Teil I erhält folgende Fassung:Část I se nahrazuje tímto:
TEIL I — EINFÜHRENDE VORSCHRIFTENČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Teil einschleusen und Teilenummer lesenzavézt díl a přečíst číslo dílu
TEIL D: Haftung von LuftfahrtunternehmenČÁST D: Odpovědnost leteckého dopravce
Teil einer oder mehrerer Prioritätsachsen.část jedné nebo více prioritních os.
Teil eines zusammengesetzten Ausdrucks ist.je součástí složeného názvu.
Zykluszeit vom letzten TeilDoba cyklu od posl. dílu
Vom Unternehmen auszufüllender TeilTuto část vyplňuje podnik
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIESEN TEILOBECNÁ USTANOVENÍ PRO TUTO ČÁST
Der Exekutivdirektor nimmt an der Abstimmung nicht teil.Výkonný ředitel agentury nehlasuje.
An einer Maßnahme nehmen maximal fünf Rechtspersonen teil.Jedné akce se nezúčastní více než pět právních subjektů.
Der Exekutivdirektor der Agentur nimmt an den Beratungen teil.Výkonný ředitel agentury se účastní jejího jednání.
an dem Auswahlverfahren nehmen externe und unabhängige Experten teil."Procesu výběru se účastní externí a nezávislí odborníci.“;
Drittland oder Teil davonTřetí země nebo její část
nicht Teil dieser FunktionNení částí této funkce
VERTRAULICHER TEIL DES ANTRAGSODDÍL ŽÁDOSTI S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI
das Teil schon verschweißt ist.díl je již svařený,
sonstige Erzeugnisse, Teil XXIV.ostatní produkty, část XXIV.
runter, fertiges Teil ablegen, hochdolů, odložit hotový díl, nahoru
Bearbeitungsposition nicht leer - Teil entnehmen!obráběcí poloha není prázdná - vyjměte díl!

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ersatzteilnáhradní díl
Ersatzteillisteseznam náhradních dílů
Abteilungoddělení
Ersatzteilkitsada náhradních dílů
Kalibrierteilekalibrační součásti
elektronisches Bauteilelektronická součástka
unverheirateter Elternteilsvobodná matka
NIO Teiledíly ne OK
Verteiler schmalrozdělovač, úzký
Station Teilemangelstanoviště: nedostatek dílů
Kalibrierteil einlegenvložit kalibrační díl
Kalibrierteil einlegenvložení kalibrační součásti
Teile aus TempergussOdlévání tvárné litiny a práce s tím související
Teile für DampfturbinenDíly parních turbín
Teile aus LeichtmetallgussOdlévání lehkých kovů a práce s tím související
Teile von SchienenfahrzeugenČásti a součásti vozidel pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu
Teile für ZentralheizungskesselDíly kotlů pro ústřední topení
Artikel 152 VersäumnisurteilČlánek 152 Rozsudek pro zmeškání
Verkaufsmengen und MarktanteilObjem prodeje a podíl na trhu
Produktions- und IndustrieanlagenteilČást výrobní a průmyslové instalace
Artenverteilung (von )Rozložení druhů ()
Beteiligte Unternehmen (*)Zúčastněné společnosti (*)
Ersatz- und Verschleißteillistenáhradní a opotřebitelné součástky
Risikobeurteilung und Risikominderunghodnocení rizik a snižování rizik
Ersatzteilpriorität / Ersatzteilstückzahlpriorita náhradního dílu / počet kusů náhradního dílu
Teilnahme am sozialen Lebenspolečenská účast
Teilnahme an der BeweisaufnahmeÚčast na provádění důkazů
Teile von fluidtechnischen GerätenDíly vybavení pro kapalinový pohon
Teileerkennung auf der FörderschieneDetektory součástek na dopravní kolejnici
teilentrahmte Milch (fettarme Milch):polotučné mléko:
Teile für elektrische HaushaltsgeräteDíly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Teilnahme an ausgewählten ZahlungsverkehrssystemenÚčast ve vybraných platebních systémech
Familie mit einem Elternteilneúplná rodina
Staatliche Mittel und selektiver VorteilStátní prostředky a selektivní výhoda
Einfuhrmenge (in 1000 m2) und MarktanteilObjem dovozu (1000 m2) a podíl na trhu
Ersatzteil / Verschleißteil / WechselteilNáhradní díl / Rychle opotřebitelná součástka / Výměnný díl
Durchgangsloch im anzuschließenden BauteilPrůchozí otvor v připojované komponentě
Prüfung zum Vergleich mit dem OriginalteilSrovnávací zkouška s originální částí
Bestimmung von Biomasseanteil und fossilem AnteilStanovení podílu biomasy a fosilní části
Verteiler EIN / AUSZAP / VYP rozdělovník
Masse des Ersatzteils: …Hmotnost náhradní části: …
Bauteil mit Deckel entnehmenSejměte součást s krytem
Tagesverteilung IO / NIO Teiledenní podíly dílů OK / NE OK
vorkalkulierter Preis des Bauteilspředběžně kalkulovaná cena součásti
Zuteilungskoeffizient gemäß Artikel 1Přídělový koeficient podle článku 1
Funktionstüchtigkeit der Bauteile überprüfen.Kontrola funkčnosti jednotlivých součástek.