"Tee" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Teečaj

Beispieltexte mit "Tee"

Tee (getrocknete Blätter und Stiele der Camellia sinensis, fermentiert oder anderweitig behandelt)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)
anderer schwarzer Tee (fermentiert) und anderer teilweise fermentierter TeeOstatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně fermentovaný čaj
Zubereitungen auf der Grundlage von Tee oder MatePřípravky na bázi čaje nebo maté
Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder MateVýtažky, tresti nebo koncentráty z čaje nebo maté
Auszüge, Essenzen, Konzentrate und Zubereitungen aus Tee oder MateVýtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté
Mineral-wasser und vergleichbare Getränke und Tee von nicht gegorenen BlätternMinerální vody a podobné nápoje a čajový odvar z nefermentovaných listů
Bezüglich Hexythiazox wurde ein solcher Antrag für die Anwendung bei Tee gestellt.Pokud jde o hexythiazox, byla podána stejná žádost, která se týkala čaje.
grüner Tee (nicht fermentiert) in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 3 kg oder wenigerZelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg
Sonstige Lebensmittel, ausgenommen – Mineralwasser und vergleichbare Getränke – Tee von nicht gegorenen BlätternJiné potraviny, s výjimkou – minerálních vod a podobných nápojů – čajového odvaru z nefermentovaných listů