"Tantal" auf Tschechisch


Tantaltantal


Beispieltexte mit "Tantal"

Tantal in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe); PulverNetvářený (surový) tantal, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním; prášek
Hochschmelzende Metalle und Legierungen' schließen die folgenden Metalle und ihre Legierungen ein: Niob (Columbium), Molybdän, Wolfram und Tantal."Žáruvzdornými materiály a slitinami" se rozumějí tyto kovy a jejich slitiny: niob (kolumbium), molybden, wolfram a tantal.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

tantalhaltige Zinnschlacken mit einem Zinngehalt von weniger als 0,5 %cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu
des Aluminiums, des Chroms, des Molybdäns, des Vanadiums, des Tantals, des TitansHliníku; chromu; molybdenu; vanadu; tantalu nebo titanu
Elektrische Tantal- oder Aluminium-Elektrolytkondensatoren (ohne Leistungskondensatoren)Pevné elektrické kondenzátory, tantalové nebo aluminiové s elektrolytem (kromě silových kondenzátorů)