"Tabak" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Tabaktabák

Beispieltexte mit "Tabak"

Zollbefreiung für TabakPravidla pro osvobození tabáku od cla
TABAK UND VERARBEITETE TABAKERSATZSTOFFETABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
Nahrungs- und Futtermittel, Getränke und TabakPotravinářské výrobky, nápoje a tabákové výrobky
Branchenverbände in den Sektoren Olivenöl und Tafeloliven sowie TabakMezioborové organizace v odvětví olivového oleje a stolních oliv a v odvětví tabáku
Teile von Maschinen und Apparaten zum Aufbereiten oder Verarbeiten von TabakDíly strojů a přístrojů na přípravu nebo zpracování tabáku
Einfuhr von Tabak nach den Kanarischen InselnDovoz tabáku na kanárské ostrovy
bestimmte Arten von frischen Tafeltrauben, Tabak und Nitraten.některým druhům čerstvých stolních hroznů, tabáku a dusičnanům.
Zigaretten, Tabak enthaltend– en) und Zigarillos, Tabak enthaltend:cigarety obsahující tabák–  konci) a doutníčky obsahující tabák:
die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak und Tabakerzeugnissen;výrobu, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh;
Zigarren (einschließlich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, aus Tabak oder Tabakersatzstoffen:Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:
Erzeugnisse für Wasserpfeifen, die keinen Tabak enthalten, gehören jedoch nicht zu dieser Unterposition.Do této položky však nepatří výrobky neobsahující tabák určené ke kouření ve vodní dýmce.
Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für TabakOpatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Rauchtabak (ohne Tabaksteuer)Tabák ke kouření (kromě cla z tabáku)
Tabakpfeifen (einschließlich Pfeifenköpfe), Zigarren- und Zigarettenspitzen, und Teile davonDýmky (včetně dýmkových hlav), a doutníkové nebo cigaretové špičky a jejich části a součásti
andere:– k, auch teilweise oder ganz aus Tabakersatzstoffenostatní:– ouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru
Installation von Maschinen für das Ernährungsgewerbe und die TabakverarbeitungInstalace a montáže strojů pro zpracování jídel, nápojů a tabáku
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln; Getränkeherstellung; Tabakverarbeitungvýroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků
Zigaretten, Tabak, auch gemischt mit Tabakersatzstoffen, enthaltend (ohne Tabaksteuer)Cigarety z tabáku nebo směsi tabáku a tabákových náhražek (kromě cla z tabáku)
Bruttomehrwert — Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakwarenindustrie, Mio. EUR (EC95)Hrubá přidaná hodnota – potravinářský, nápojový a tabákový průmysl, mil. eur (EC95)
Energiebezogene CO2-Intensität — Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakwarenindustrie, t/Mio. EUREnergetická náročnost vůči CO2 – potravinářský, nápojový a tabákový průmysl, t/mil. eur
Äquivalenzkoeffizienten für zollfreie Tabakerzeugnisse bei Direkteinfuhr nach den Kanarischen InselnKoeficienty ekvivalence pro produkty, na které se vztahuje osvobození od cla při přímém dovozu na Kanárské ostrovy