"Stift" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Beispieltexte mit "Stift"

Mit Stift die Nuss auf der AufnahmeKolíčkem pak pastorek na nástavci
Im linken oberen Rahmen kann jedem Stift ein entsprechender Prozessparametersatz zugeordnet werden.V levém horním rámečku lze každému pisátku přiřadit odpovídající sadu parametrů procesu.
Die darüber befindliche Angabe der Stiftnummer bestimmt, welchem Stift die zu erkennende Kontur zugeordnet werden soll.Údaj o čísle pisátka, který se nachází nahoře, určuje, které pisátko se má přiřadit rozpoznávanému obrysu.
Konturteilstücke, denen der entsprechende Stift zugeordnet ist, werden dann mit der angegebenen Laserleistung geschweißt.Části obrysu, kterým je přiřazeno odpovídající pisátko, se svařují se zadaným výkonem laseru.
Nach dem Bestätigen der Funktion in der Universaleingabe wird dem markierten Konturteilstück der angegebene Stift zugeordnet.Po potvrzení funkce univerzálního zadání se označené části obrysu přiřadí zadané pisátko.
Im rechten Eingabefeld einer Stiftparameterkombination kann die Laserleistung spezifiziert werden, die einem Stift zugeordnet ist.V pravém zadávacím poli kombinace parametrů pisátka lze specifikovat výkon laseru přiřazený pisátku.
Konturteilstücke, denen im Konturfenster ein entsprechender Stift zugeordnet wurde, werden mit dem hier spezifizierten Parametersatz geschweißt.Části obrysu, kterým bylo v okně obrysu přiřazeno odpovídající pisátko, se svařují podle sady parametrů, která byla specifikována zde.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gewindestiftzávitový kolík
Gewindestiftezávitové kolíky
Zylinderstiftválcový kolík
Fangstiftzáchytný kolík
Stiftungnadace
Stiftung für europäische fortschrittliche StudienEvropská nadace pokrokových studií
Stifte und Nägel, Reißnägel, Krampen, Klammern und ähnliche WarenHřebíky a cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky a podobné výrobky
Die untere Schleifeinheit einschwenken bis kurz vor dem ZentrierstiftDolní brusnou jednotku je nutno sklopit těsně před středicí kolík
Auf jeder Bahn ist ein Absperrstift.Každá dráha je vybavena uzavíracím kolíkem.
sterile Laminariastifte und -tampons;sterilní laminaria a sterilní laminární tampony;
Europäische Stiftung für BerufsbildungEvropská nadace odborného vzdělávání
Zuführen und Montieren von Gewindestiftenpřísunu a montáži závitových kolíků.
Innen- und Aussenspanntechnik mit PositionierstiftenVnitřní a vnější upínací technika s polohovacími kolíky
Raststift zur Umstellung des TeilebereitstellungsschiebersZajišťovací kolík ke změně nastavení posunovače k přípravě dílů
Kontrolle durch Prozessverantwortlichen; Verstiftung der WerkstückträgerKontrola osobou odpovědnou za proces; vyztužení nosiče obrobku