"Stempel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Stempelrazítko

Beispieltexte mit "Stempel"

Stempel für Sicherungsringvtlačovač pojistného kroužku
Unterschrift und StempelRazítko a podpis
Stempel + Unterschrift KundeRazítko + podpis zákazníka
Stempel für Wellendichtring, Beölungskopf und FlanschaufnahmeVtlačovač těsnicího kroužku hřídele, mazací hlavička a základová deska příruby
Stempel und Unterschrift des amtlichen Tierarztes/der amtlichen Tierärztin (1)Razítko a podpis úředního veterinárního lékaře (1)
Stempel und Unterschrift des in Artikel 6 Absatz 2 bzw. 3 genannten bevollmächtigten VertretersRazítko a podpis oprávněného zástupce podle čl. 6 odst. 2 a 3
Stempel und/oder Unterschrift des Gerichts oder zuständigen Behörde, welche die Bescheinigung ausstellt:Podpis nebo razítko soudu či příslušného orgánu, který vydává osvědčení:
Der Stempel presst den NiederdruckExpander ein.Vtlačovač vtlačí nízkotlaký expandér do kostry.
Die Lagerbuchse Lagerichtig an Stempel ansetzen.Ložiskové pouzdro správně nasaďte na vtlačovač.
Unterschrift und Stempel (oder gedrucktes Siegel)Podpis a razítko (nebo otistěna pečeť)
Vollständige Anschrift und Stempel des Herstellers: …Úplná adresa výrobce a razítko: …
Spaltfilter aus Greifbehälter nehmen und an Stempel ansetzen.Z přihrádky vyjměte štěrbinový filtr a nasaďte jej na vtlačovač.
Vollständige Anschrift und Stempel des Einbauspezialisten: …Úplná adresa montážní organizace a razítko: …
Fünfeckiger Stempel (Jagdwild) Lufttransport oder enthäutet und ausgeweidetpětihranné razítko pro volně žijící zvěř, letecky nebo stažené z kůže a vykuchané

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Einpressstempelvtlačovač
Zeitstempelčasové razítko
Stempelsteuerkolkovné
Einreisestempel im Reisepass,vstupní razítko v cestovním pase,
Stempelkissen (ohne Roller für das manuelle Auftragen von Stempelfarbe)Razítkové polštářky (kromě ručních inkoustových válečků)
Keine Stempelabgaben oder GebührenBezplatnost
Einpressstempel nach unten entnehmen.Tahem směrem dolů vyjměte vtlačovač.
Laserschutz am Spannstempel montieren!Na upínací vzpěru namontuje ochranu před laserem!
Einpressstempel in die Ablage stecken.Vtlačovač postavte na poličku.
Der Einpressstempel wird automatisch gespannt.Vtlačovač se automaticky upne.
Einpressstempel in die Wechselteilablage setzen.Vyjmutý vtlačovač odložte na poličku.
Laserschutzabdeckung des Spannstempels demontierenDemontujte ochranný kryt proti laseru na upínací vzpěře