"Stecker" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Steckerzástrčka, konektor
Steckerzástrčka

Beispieltexte mit "Stecker"

Stecker abnehmen und verdrahtenSejměte a zapojte zástrčku
Stecker für externen Absolutdrucksensorkonektor pro externí snímač absolutního tlaku
Stecker für Steuerung Hochdruck-AggregatKonektor řízení vysokotlakého agregátu
Stecker mit eingelegter Dichtung aufschraubenNašroubujte zástrčku s vloženým těsněním
Stecker abnehmen und gemäß Vorgabe verdrahtenZástrčku sejměte a zapojte podle předlohy
Stecker für Spannungsversorgung Hochdruck-AggregatKonektor napájení vysokotlakého agregátu elektrickým napětím
Stecker an Näherungsschalter, Ventile, Steckkarten lockerUvolněné konektory přibližovacích spínačů, ventily, zásuvné karty
Anschluss über DIN SteckerPřipojení pomocí zástrčky DIN
Umgebungsdrucksensor defekt oder im laufenden Betrieb SteckerSnímač tlaku prostředí je vadný nebo byl za provozu odpojen
Anschluß – Stecker oder KabelPřipojení – konektorem nebo kabelem
Pumpenkabel am Stecker einstecken.Kabel čerpadla zapojte do zásuvky.
Zuleitungskabel vom Stecker entfernen.Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
Phasen des Stecker mit Schraubendreher wenden.Pomocí šroubováku zaměňte fáze konektoru.
Ist der Stecker richtig in der Steckdose befestigt?Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?
Der Stecker des Nassabscheiders ist in der Steckdose eingesteckt.Zástrčku mokrého odlučovače je nutno zapojit do zásuvky.
Stecker auf beiden Seiten vollständig eingesteckt ist.Při zapojování síťového kabelu pak dbejte na to, aby byly konektory na obou stranách kabelu zasunuty zcela dovnitř.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Winkelsteckerúhlová zástrčka
Kupplungssteckerspojovací zástrčka
gerader Schnappsteckerrovný zaskakovací konektor
Stecker läßt sich um 180 ° umsetzenS možností přemístění konektoru o 180 °
Stecker an Ventilen, Steckkarten usw. LockerUvolněné konektory ventilů, zásuvné karty atd.
Stecker für externen Bedienplatz mit Trigger undkonektor pro externí stanoviště obsluhy se spouštěčem a
Stecker der Trockenabsaugung in die Steckdose steckenZástrčku suchého odsávání zapojte do zásuvky.
Ist der Netzstecker eingesteckt?Je zapojen do zásuvky?
Kupplungsstecker mit Außengewinde G1/4spojovací zástrčka s vnějším závitem G1/4
Anschlussstecker aus der Steckdose ziehenVytáhněte konektor připojovacího kabelu ze zásuvky
vor dem Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehenpřed otevřením skříně vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky
Netzstecker darf nicht unter Last gezogen werden.Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte, je-li v zátěži.
zugelassener Netzstecker für Stromanschluss verwendenna provedení elektrické přípojky je dovoleno použít pouze homologovanou zástrčku
Der Kabelanschluss erfolgt am mitgelieferten Winkelstecker.Kabel připojte pomocí dodané kabelové úhlové zástrčky.