"Stückzahl" auf Tschechisch


Stückzahlpočet kusů
Stückzahlmnožství


Beispieltexte mit "Stückzahl"

In Stückzahl ausgedrückt.Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
Stückzahl oder aggregierter NominalwertPočet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota
Stückzahl eines Wertpapiers oder aggregierter Nominalwert, sofern das Wertpapier in Beträgen anstatt in Einheiten gehandelt wird.Počet jednotek cenného papíru nebo agregovaná jmenovitá hodnota v případě, že je cenný papír obchodován v určitém množství, a nikoli v jednotkách.
ungültige Stückzahl für Schicht 1neplatný počet kusů na směnu 1
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Folglich ist auch die Stückzahl dieser Fahrzeuge festzulegen.Proto by mělo být také stanoveno množství těchto vozidel.
Beläuft sich die Restmenge auf weniger als 50 Stück, so gilt diese Stückzahl als eine Partie.Pokud je poslední část menší než 50 kusů, bude pro toto množství uděleno jediné dovozní právo.
Beläuft sich die Restmenge auf weniger als 100 Stück, so gilt diese Stückzahl als eine Partie.Pokud je poslední část menší než 100 kusů, bude pro toto množství uděleno jediné dovozní právo.
Einfuhrvolumen der betreffenden Erzeugnisse, ausgedrückt in Zahl der Sendungen und Gewicht oder Stückzahl oder Einheiten;objem dovozu dotčených produktů do Společenství vyjádřený počtem zásilek a váhou kusů nebo jednotek;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stückzahlen Soll/Ist Kennliniegraf požad./skut. hodnot
Stückzahlen Soll/Ist Kennliniekřivka požad./skut. počtů kusů
Ersatzteilpriorität / Ersatzteilstückzahlpriorita náhradního dílu / počet kusů náhradního dílu
Es sind auch Stückzahlzähler im Menü vorhanden.V nabídce jsou k dispozici také počítadla počtu kusů.
Das Fenster Stückzahlen Soll/IstKennlinie wird geöffnet.Tím se otevře okno s názvem Graf požad./skut. počtů kusů.
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

In diesem Fenster werden die NIO- und IO-Stückzahlen angezeigt.V tomto okně se zobrazují počty kusů v pořádku (OK) a zmetků (NeOK).
Es erscheint ein Diagramm, das den Verlauf der Stückzahlen anzeigt.Objeví se diagram znázorňující vývoj počtu kusů.
Hier können Informationen über die geschweißten Stückzahlen abgelesen werden.Zde lze odečíst informace o počtech svařených dílů.
Mengen werden in Stückzahlen angegeben, wobei Zellen und Module zusammengefasst werden.Informace o objemech jsou uvedeny v kusech, články a moduly jsou však vykázány společně.
Die staatlichen Pflanzenschutzdienste halten oft große Stückzahlen von Zeugnissen vorrätig.Vnitrostátní organizace na ochranu rostlin se osvědčeními obvykle zásobují ve velkých množstvích.