"Sprungziel" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Sprungzielcíl skoku

Beispieltexte mit "Sprungziel"

An diesem Sprungziel wird die Ausführung des Ablaufes weiter geführt, sobald eine Alarmreaktion (Toleranzüberschreitung zwischen Soll und Ist) auftritt.Z tohoto cíle skoku se bude pokračovat dále v provádění procesu v případě, že dojde k alarmové reakci (překročení tolerance rozdílu mezi požadovanou a skutečnou hodnotou).