"Spiel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Spielhra

Beispieltexte mit "Spiel"

automatisiertes Spielautomatická hra
Kontrolle der Lagerungen auf Lagerspiel, bei zu hohem Spiel Austausch der Lager erforderlich.Kontrola ložisek z hlediska vůle v ložisku; v případě přílišné vůle je nutná výměna ložisek.
Spiehtmutter auf Block festdrehen, dann loesen und ein Spiel der Welle von 0,04 mm einstellenMatici Spieth našroubujte na blok a utáhněte, poté povolte a nastavte vůli hřídele 0,04 mm

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beispielpříklad
Beispielprojektukázkový projekt
Anwendungsbeispielepříklady použití
AnwendungsbeispielePříklady použití
Spielwarenindustrievýroba hraček
Olympische Spieleolympijské hry
Axialspiel prüfenkontrola axiální vůle
konkrete Beispielekonkrétní příklady
Herstellung von SpielwarenVýroba her a hraček
Denkbar wären beispielsweise:To může být provedeno například prostřednictvím:
Gesamtspielraum für ZahlungenCelkové rozpětí pro platby
Beispiel: Verarbeitendes GewerbePříklad: Výroba
Beispiel: gravitative MassenbewegungPříklad: Sesuvy
Spielraum für unvorhergesehene AusgabenRozpětí pro nepředvídané události
Spielzeug sowie Sport- und FreizeitgeräteHračky, vybavení pro volný čas a sporty
Spielzeug, Tiere oder nichtmenschliche Wesen darstellendHračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti
Spielzeug, Sportgeräte und Karnevalsartikel (Kapitel 95);hračky, sportovní potřeby nebo karnevalové výrobky (kapitola 95); nebo
SPIELZEUG, SPIELE, UNTERHALTUNGSARTIKEL UND SPORTGERÄTE; TEILE DAVON UND ZUBEHÖRHRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Spielfahrzeuge, zum Besteigen und Fortbewegen durch Kinder geeignet (ohne Fahrräder); PuppenwagenDětská vozidla a vozítka (kromě jízdních kol); kočárky pro panenky
Spiele, mit Münzen, Banknoten, Spielmarken oder anderen Zahlungsmitteln betrieben (ohne automatische Kegelbahnen)Hry fungující po vhození mince, bankovky, známky nebo podobných předmětů (kromě zařízení pro automatický kuželník)
sofern verfügbar, Informationen zu Alternativen und deren relative Risiken, zum Beispielinformace o náhradních látkách a jejich relativních rizicích, pokud jsou dostupné, např.
Wird die Antwort auf ein Auskunftsersuchen in der Folge gegenstandslos, weil zum BeispielPokud se odpověď na dotaz stane z jakéhokoli důvodu později neplatnou, například z toho důvodu, že:
andere Inputfaktoren als Marktpreisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die Schuld beobachtet werden können, zum Beispielvstupní veličiny jiné než kótované ceny, které jsou pozorovatelné pro aktivum či závazek, například:
eine DVD mit Spielanleitung.instruktážní DVD.
Das Axialspiel wird ausgewertet.Změřená axiální vůle se vyhodnotí.
Beispiele solcher Maßnahmen sind:Příklady těchto opatření zahrnují:
Beispiel für ein SchweißprotokollPříklad protokolu svařování
Beispiel Stellgröße mit RechenblockPříklad akční veličiny s početním blokem
Brückeneinstellung - Beispiele beachtenNastavení můstků - věnujte pozornost příkladům
Beispiel Rechenblock als SchleifenzählerPříklad početního bloku jakožto počítadla smyček