"Speichermedium" auf Tschechisch


Speichermediumnahrávací médium


Beispieltexte mit "Speichermedium"

beschriebenes Speichermediumnahrávka
Speichern eines geladenen Typdatensatzes unter anderem Namen oder auf anderes SpeichermediumUložení načtené typové datové věty pod jiným názvem nebo na jiné paměťové médium
Die Pässe und Reisedokumente sind mit einem Speichermedium versehen, das ein Gesichtsbild enthält.Cestovní pasy a cestovní doklady musí obsahovat médium pro uchování údajů, které obsahuje zobrazení obličeje.
digitale Instrumentenrekorder, die Magnetplatten als Speichermedium verwenden, mit allen folgenden Eigenschaften:zařízení pro nahrávání číslicových (digitálních) dat, která používají techniku magnetického disku a mají obě dále uvedené charakteristiky:
zur Festlegung technischer Anforderungen in Bezug auf Führerscheine, die ein Speichermedium (einen Mikrochip) enthaltenkterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schnittstelle des Speichermediums, Organisation und BefehleRozhraní paměťového média, organizace a příkazy