"Spaltfilter" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Spaltfilterštěrbinový filtr

Beispieltexte mit "Spaltfilter"

Spaltfilter in Flansch eindrückenVtlačení štěrbinového filtru do příruby
Spaltfilter aus Greifbehälter nehmen und an Stempel ansetzen.Z přihrádky vyjměte štěrbinový filtr a nasaďte jej na vtlačovač.
Der Spaltfilter wird eingepresst.Štěrbinový filtr se vtlačí do kostry čerpadla.