"Siedlung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Siedlung"

ländliche Siedlungvenkovská aglomerace
städtische Siedlungměstská aglomerace

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Industrieansiedlungrozmístění průmyslu
Umsiedlungpřesun obyvatelstva
Ansiedlungosada
Wohnsiedlungsídliště
Ansiedlung neuer Aktivitätenumístění podniku
Beihilfen für die Umsiedlung eines UnternehmensPodpora na přemístění podniku
Der Begriff „Siedlungsabfälle“ erfasst jedoch nicht:Výraz „komunální odpad“ však nezahrnuje:
Aschen und Rückstände vom Verbrennen von SiedlungsabfällenPopel a zbytky ze spalování komunálního odpadu
gemischte Siedlungsabfälle, Verpackungsabfälle, gefährliche Abfällesměsný komunální odpad, odpadní obaly, nebezpečný odpad
Entstehen Vorteile durch die Nutzung neuer Technologien nach der Umsiedlung?Vznikne přemístěním nějaký přínos z použití nových technologií?
Vorbereitende Maßnahme — Neuansiedlung von Flüchtlingen in NotsituationenPřípravná akce s cílem umožnit znovuusídlení uprchlíků v mimořádných situacích
Übersiedlungsgut von natürlichen Personen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz verlegenOsobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu