"Sicherheitsausrüstung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Sicherheitsausrüstungochranné zařízení

Beispieltexte mit "Sicherheitsausrüstung"

Schulung und Überprüfung hinsichtlich des Gebrauchs der Not- und SicherheitsausrüstungVýcvik a přezkoušení v používání nouzového a bezpečnostního vybavení
Die Überprüfung des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüstung auf 24 Kalendermonate.Přezkoušení používání nouzového a bezpečnostního vybavení na 24 kalendářních měsíců.
alle Sicherheitsausrüstung und Sicherheitssysteme an Bord, die für die Aufgaben von Flugbegleitern relevant sind,veškeré bezpečnostní vybavení a zastavěné systémy, které jsou významné z hlediska výkonu povinností palubních průvodčích,
Der Gültigkeitszeitraum einer Überprüfung des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüstung beträgt 12 Kalendermonate.Platnost přezkoušení odborné způsobilosti k používání nouzového a bezpečnostního vybavení je dvanáct kalendářních měsíců.
Die sicherste Betriebsweise ist daher nur dann gegeben, wenn man sich nicht nur auf die Sicherheitsausrüstung der Anlage verlässt, sondern genau die Vorschriften beachtet und die natürliche Vorsicht walten lässt.Nejbezpečnější způsob práce je proto zaručen jedině tehdy, když se lidé nespoléhají jen na bezpečnostní vybavení zařízení, nýbrž také přesně dodržují předpisy a řídí se přirozenou opatrností.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sicherheitskopfbedeckungen und andere SicherheitsausrüstungenOchranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky