"Schwermetall" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Schwermetalltěžký kov

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)Travinné porosty na podloží bohatém na těžké kovy (Violetalia calaminariae)
Teile aus Buntmetall-/SchwermetallgussOdlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Schwermetallen in Futtermitteln und Lebensmitteln (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 239000 EUR);činnosti související s těžkými kovy v potravinách a krmivech; tato finanční podpora nepřekročí částku 239000 EUR;
optisches Glas einschließlich geschmolzenen Quarzes, Phosphatglas, Fluorphosphatglas und Schwermetallfluoride (ZrF4 und HfF4) mit allen folgenden Eigenschaften:sklo, včetně taveného oxidu křemičitého, fosfátového skla, fluorofosfátového skla, fluoridu zirkoničitého (ZrF4) nebo fluoridu hafničitého (HfF4), které mají všechny dále uvedené charakteristiky:
Bis dahin waren zwischen verschiedenen Extraktionsmethoden keine nennenswerten Unterschiede beim Gehalt an Schwermetallen in Mischfuttermitteln beobachtet worden [3].Předtím při použití různých metod extrakce žádné významné rozdíly mezi obsahy těžkých kovů v minerálních krmivech zjištěny nebyly [3].