"Schutzrecht" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Schutzrechtochranné právo

Beispieltexte mit "Schutzrecht"

Urheberrecht oder verwandtes Schutzrecht (NCPR)Autorské a související právo (NCPR)
ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder den Rechtsvorschriften der Union;autorské právo nebo jakékoli související právo stanovené vnitrostátními nebo unijními právními předpisy;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Pflanzenschutzrechtrostlinolékařská legislativa
Schutzrechte beziehen sich auf grundlegende Veränderungen bei den Tätigkeiten eines Beteiligungsunternehmens oder gelten in Ausnahmesituationen.Ochranná práva se týkají zásadních změn činností jednotky, do níž bylo investováno, nebo se uplatní za výjimečných okolností.
Bestehende Kenntnisse und SchutzrechteStávající znalosti
Pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen — Neue MaßnahmenRostlinolékařská opatření – Nová opatření
B28 Beispiele für solche Schutzrechte sind unter anderem:B28 Příklady ochranných práv mimo jiné zahrnují:
ein Sortenschutzrecht nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften;odrůdové právo stanovené vnitrostátními právními předpisy;
Beihilfen für die Kosten von KMU zum Erwerb gewerblicher SchutzrechtePodpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví
Beihilfen für von KMU zu tragende Kosten für gewerbliche Schutzrechte;podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví,
Weitere Verbesserung der Rechtsvorschriften über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.Pokračovat ve zdokonalování právních předpisů o autorských právech a právech s nimi spojených.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System