"Schlachtprämie" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Schlachtprämiejateční příplatek

Beispieltexte mit "Schlachtprämie"

Bis zu 40 % Schlachtprämie (andere Rinder als Kälber)do 40 % porážkové prémie (hovězí dobytek kromě telat)
Bis zu 100 % Schlachtprämie (andere Rinder als Kälber)do 100 % porážkové prémie (hovězí dobytek kromě telat)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Gewährung der Kälberschlachtprämie wird von der Einhaltung eines Höchstgewichts abhängig gemacht.Porážková prémie za telata je podmíněna maximálním hmotnostním limitem.
die spezifischen Auflagen hinsichtlich der Besatzdichte, außer bei Zahlung in Form einer Ergänzung zur Schlachtprämie;specifické požadavky na hustotu dobytka na plochu píce s výjimkou plateb ve formě dodatečné platby k jatečnímu příplatku;