"Schienenfahrzeug" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Schienenfahrzeugkolejové vozidlo

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schienenfahrzeugbestandželezniční park
Teile von SchienenfahrzeugenČásti a součásti vozidel pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu
Umbau von SchienenfahrzeugenModernizace a rekonstrukce železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku
Schienenfahrzeuge und Teile davonŽelezniční a tramvajová vozidla a výrobky
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen u. Ä., Messwagen und Draisinen)Železniční nebo tramvajová vozidla pro údržbu tratí nebo traťovou službu
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge (einschließlich Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Messwagen und Draisinen)Vozidla pro údržbu železničních nebo jiných kolejových tratí nebo traťovou službu (včetně dílenských vozů, jeřábových vozů, vozů vybavených podbíječkami štěrkového lože, vyrovnávaček kolejí, zkušebních vozů a drezín)
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Messwagen und Draisinen)Vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí nebo traťovou službu, též s vlastním pohonem (například dílenské vozy, jeřábové vozy, vozy vybavené podbíječkami štěrkového lože, vyrovnávačky kolejí, zkušební vozy a drezíny)
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an SchienenfahrzeugenOpravy a údržba železničních lokomotiv a vozového parku
Teile und Zubehör für alle Landfahrzeuge (ohne solche für Schienenfahrzeuge), aus KunststoffenPlastové části dílů a příslušenství pozemních vozidel (s výjimkou lokomotiv nebo kolejových vozidel)
Triebwagen und Schienenbusse ohne Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere BahndienstfahrzeugeŽelezniční nebo tramvajové osobní vozy, nákladní vozy a podvozky s vlastním pohonem, kromě vozidel pro údržbu tratí nebo traťovou službu
Herstellung von Kraftwagen, Luft- und Raumfahrzeugen, Schiffen, Booten, Schienenfahrzeugen, Motorrädern, Fahrrädern und anderen Fahrzeugen.Výroba motorových vozidel, letadel, kosmických lodí, lodí, člunů, železničních a tramvajových zařízení, motocyklů, jízdních kol a jiných dopravních prostředků a zařízení.
Teile für Schienenfahrzeuge, ortsfestes Eisenbahnmaterial, mechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte, aus KunststoffenPlastové části dílů železničních nebo jiných kolejových lokomotiv, traťových upínadel, plastové části dílů zařízení mechanické signalizace, kontroly dopravy či bezpečnosti
Teile für Schienenfahrzeuge; ortsfestes Gleismaterial und Teile dafür; mechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für SchienenwegeDíly železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení, mechanické přístroje a zařízení pro řízení dopravy
Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienengebundene Spezialwagen, nicht selbstfahrend (ohne Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, selbstfahrend)Osobní vozy pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, zavazadlové vozy, poštovní a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely, kromě vozidel pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí nebo traťovou službu, s vlastním pohonem