"Schalldämmung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Schalldämmungzvuková izolace

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen und sicherheitsbedingte Einrichtungen, z. B. lösbare Schutzeinrichtungen, Not Aus Einrichtungen, Schalldämmungen, Absaugeinrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind!Stroj smí být v provozu jen tehdy, jsou-li všechna ochranná a bezpečnostní zařízení, např. odstranitelné ochranné prvky, zařízení nouzového zastavení, hluková izolace, odsávací zařízení atd., na svých místech a plně funkční!