"Schüler" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Schüleržák
Schülerstudent

Beispieltexte mit "Schüler"

Beschleunigtes Verfahren zur Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa für Studenten und SchülerZkrácené řízení o vydání povolení k pobytu nebo víz studentům a žákům

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schülerzahlpočet žáků
Schülerberatungvýchovné poradenství
Schülerauslesevýběr žáků
Ausstattung, Ausbildungsmaterial und Haushaltsgegenstände von Schülern und StudentenVýbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů
Daten über Bildungsausgaben und die Zahl der Schüler/Studierenden (Erfassungsbereich wie für Bildungsausgaben)Údaje o výdajích na vzdělávání a počtu studentů vztažené na výdaje na vzdělávání
Die Bedingung, dass das unterhaltsberechtigte Kind eine gebührenpflichtige Lehranstalt besucht, gilt jedoch nicht für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten.Požadavek návštěvy školy účtující školné se nevztahuje na náhradu nákladů na dopravu do školy.