"Satellit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Satellitdružice

Beispieltexte mit "Satellit"

Kommunikation über Satellitsatelitní přenos
Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang über Satellit (einschließlich Rotorsysteme) (ohne Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače pro příjem satelitních programů (včetně rotorového systému) (kromě anténních zesilovačů a rádiofrekvenčních oscilátorových jednotek)
Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang(einschließlich Rotorsysteme) (ohne Empfang über Satellit Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače (včetně rotorového systému) (kromě pro příjem satelitních programů, anténních zesilovačů a rádiofrekvenčních oscilátorových jednotek)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Satellitenstadtsatelitní město
Satellitennavigationsatelitní navigace
Erwerb von SatellitenaufnahmenZískávání družicových snímků
HAUPTMERKMALE VON SATELLITENKONTENHLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY SATELITNÍCH ÚČTŮ
Satellitenzentrum der Europäischen Unionsatelitní středisko Evropské unie
Gestaltung und Erstellung von SatellitenkontenNavrhování a sestavování satelitních účtů
die Vorbereitung der Satellitennavigationsmärkte,přípravu trhů v oblasti družicové navigace;
Die europäischen Satellitennavigationssysteme und -programmeEvropské systémy a programy družicové navigace
Ausrüstung zum Stören von Funknetzen und der Satellitenkommunikationzařízení pro rušení síťové a satelitní komunikace,
über die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogrammeo zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
Durch Drehen hergestellte Metallteile für Luft-, Raumfahrzeuge und SatellitenSoustružené kovové díly pro letadla, kosmické lodě a satelity
Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und Trägerraketen für RaumfahrzeugeKosmické lodě (včetně družic) a jejich nosné rakety