"Südsudan" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
SüdsudanJižní Súdán

Beispieltexte mit "Südsudan"

zur Durchführung des Beschlusses 2011/423/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Sudan und Südsudankterým se provádí rozhodnutí 2011/423/SZBP o omezujících opatřeních vůči Súdánu a Jižnímu Súdánu
Die Republik Südsudan („Südsudan“) ist ein unabhängiger Staat geworden.Jihosúdánská republika (dále jen „Jižní Súdán“) se stala nezávislým státem.