"Säge" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Sägepila

Beispieltexte mit "Säge"

Säge vom Zuleitungskabel trennen.Pilu odpojte od přívodního kabelu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sägewerkpilařský závod
Sägekopf nach vorne fahren.Pilovou hlavou najeďte dopředu.
Sägen von Holz oder Metall ist verboten!Řezání dřeva nebo kovu je zakázáno!
Sägekopf auf gewünschte Höhe einstellen.Hlavu pily nastavte do požadované výšky.
Sägekopf hochstellen und Klemmhebel anziehen.Pilovou hlavu postavte nahoru a utáhněte upínací páku.
Kein Wasser am SägeblattNa pilovém kotouči není voda
Reparaturen an der SägehaubeOpravy krytu pily
Verriegeln Sie den Sägetisch.Zajistěte stůl pily.
Täglich das Sägeblatt überprüfenDenně kontrolujte pilový list.
Drehrichtung des Sägeblattes testenVyzkoušejte směr otáčení pilového kotouče
Falsche Drehrichtung des SägeblattesChybný směr otáčení pilového kotouče
Stumpfes Sägeblatt verklemmt im SteinTupý pilový kotouč uvízl v kameni