"Rohr" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Rohrtrubka

Beispieltexte mit "Rohr"

C gerades RohrC rovná trubka
D senkrechtes RohrD svislá trubka
Transport über Rohrdoprava potrubím
B abgewinkeltes RohrB trubka ohnutá dolů
Alle externen Anschluesse fuer Schlaeuche und Rohr G1/4"Všechny externí přívody pro hadice a trubku G1/4"
Fügen Sie die beiden Schneckenelemente zusammen, indem Sie den Flansch der einen Schnecke in das Rohr der anderen Schnecke einführen.Oba prvky šneku spojte tím, že přírubu jednoho šneku zavedete do trubice druhého šneku.
Bei laminarer Strömung durch ein Rohr (Laminarstrecke) wird über eine bestimmte Rohrlänge ein Druckabfall p erzeugt, der dem Volumenstrom proportional ist.Při laminárním proudění trubicí (úsek laminárního proudění) se v části trubice o určité délce vytváří pokles tlaku p, který je úměrný objemovému průtoku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Edelstahlrohrtrubka z nerezové oceli
Hochdruckrohrvysokotlaká trubka
Kunststoffrohrtrubka z umělé hmoty
Rohrschellentrubkové sponky
Rohrverbindungtrubková spojka
Verrohrung kundenspezifischpropojení potrubím podle specifikací zákazníka
andere als Zuckerrohr:Jiné než cukrová třtina:
Außendurchmesser der RohrleitungVnější průměr potrubí.
In Lepol-Drehrohröfen einsetzbar.Použitelné pro rotační pece typu Lepol.
Schallisolierung von RohrleitungenPoužívání zvukové izolace potrubí
Fluidbeurteilung und Rohrleitungsüberprüfungenhodnocení kapalin a zkoušky potrubí
Roher Rohr- oder Rübenzucker, festSurový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
Rohre und Schläuche, nicht biegsamTrubky, potrubí a hadice, neohebné
Roher Rohrzucker, zur Raffination bestimmtTřtinový cukr, surový, určený k rafinaci
Rohrverschraubungen mit Innengewinde nach ISO 7-1Šroubový spoj s vnitřním závitem dle ISO 7-1
Rohrfernleitungen, Fernmelde- und Energieübertragungsleitungendálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení
Rohrform-, Rohrverschluss-, Rohrverbindungsstücke, aus GussstahlPříslušenství pro trouby a trubky z lité oceli
Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und RohrverbindungsstückeTrouby, trubky a příslušenství pro trouby nebo trubky
Dichte des Mediums im Messrohrhustota média v měřicí trubici
Temperatur des Mediums im Messrohrteplota média v měřicí trubici
Zu hoher Luftdruck an dem EinblasrohrPříliš vysoký tlak vzduchu ve vháněcí trubce
Zu niedriger Luftdruck an dem EinblasrohrPříliš nízký tlak vzduchu ve vháněcí trubce
Getränkerohr nach ISO 4200nápojové trubce dle ISO 4200
andere Rohre und SchläucheOstatní trubky, potrubí a hadice
Zuleitung am Blasrohr verstopftZanesená přípojka vháněcí trubky
Einblasrohr in vorderer PositionVháněcí trubka v přední poloze
Wasserdruck in den RohrleitungenTlak vody v potrubí
Druckluft Förderzylinder (für Einblasrohr)Pneumatický dopravní válec (k vháněcí trubce)
Druckluftführende Rohr- und SchlauchverbindungenPotrubní a hadicové spoje na stlačený vzduch