"Roggen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Roggenžito

Beispieltexte mit "Roggen"

Mehl von RoggenŽitná mouka
Roggen des KN-Codes 10029000;žita kódu KN 10029000;
Getreide und mehle, grobgrieß und feingrieß von weizen oder roggenObiloviny a mouky, krupice nebo krupička z pšenice nebo žita
zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggenkterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
Die Roggen betreffende Spalte der Tabelle ist daher zu streichen.Sloupec této tabulky týkající se žita je proto třeba zrušit.
Die Gebiete, in denen die 1000000 Tonnen Roggen lagern, sind im Anhang I angegeben.Regiony, v nichž je 1000000 tun žita uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.
Dauerausschreibung zur Ausfuhr von Roggen aus Beständen der deutschen InterventionsstelleStálé nabídkové řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Äpfel, Tomaten, Salat, Erdbeeren, Lauch, Orangensaft, Kopfkohl, Roggen/Hafer.Jablka, rajčata, salát hlávkový, jahody, pór, pomerančová šťáva, zelí hlávkové a kapusta hlávková, žito/oves.
Pellets von Hafer, Mais, Reis, Roggen, Gerste und anderem Getreide (ohne Weizen)Pelety z ječmene, kukuřice, rýže, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)
Sie empfahl, die Rückstandshöchstgehalte für Roggen- und Weizenkörner zu senken.Doporučil snížit MLR u žitných zrn a pšeničných zrn.
Sie empfahl, die RHG für Bananen, Hafer, Roggen, Weizen und Zuckerrüben (Wurzel) zu senken.Doporučil snížit MLR pro banány, oves, žito, pšenici a cukrovou řepu.
Grobgrieß und Feingrieß von Hafer, Mais, Reis, Roggen, Gerste und anderem Getreide (ohne Weizen)Krupice a krupička z ovsa, kukuřice, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)
Bezüglich Dimoxystrobin wurde ein solcher Antrag für Roggen, Senfkörner und Sonnenblumenkerne gestellt.Pokud jde o dimoxystrobin, byla podána stejná žádost, která se týkala žita, hořčičných semen a slunečnicových semen.
Die am häufigsten angebauten Futterpflanzen sind Hafer, Roggen, Mais, Futtersorghum und Sumpfgras oder einjähriges Weidelgras.Nejvíce se pěstují tyto pícniny: oves, žito, kukuřice, krmný čirok a mokřadní tráva či jílek vytrvalý.