"Rodungsprämie" auf Tschechisch


Rodungsprämiepříplatek za klučení pařezů