"Roboter" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Roboterroboty
Roboterrobot

Beispieltexte mit "Roboter"

Roboter B für den Handbetrieb/Teachen freigeben.Uvolnění robotu B pro ruční provoz/učení.
Vorbereitung zum Teachbetrieb der Roboter.Příprava robotů na režim učení.
Rail mit Roboter greifenUchopení sběrného potrubí robotem
Für Podest des Roboter und KippgerätePro podesty robotů a naklápěcí přístroje
Der Roboter fährt das Rail unter den Laser.Robot zajíždí se sběrným potrubím pod laser.
Kein Roboter für den Handbetrieb freigegeben.Není uvolněn žádný robot pro ruční provoz.
Nicht im Arbeitsbereich der Roboter aufhalten.Nezdržujte se v pracovním prostoru robotů.
Der Shutter am Laser wird geschlossen und die Roboter stoppen sofort.Zavře se klapka laseru a roboty se ihned zastaví.
Der Arbeitsablauf der Roboter ist daher nachfolgend nur an einem Roboter beschrieben.Proto jejich pracovní cyklus popíšeme pouze na příkladu jednoho z nich.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Robotersteuerungenrobotová řízení
Robotertechnikrobotika
Robotereinsatzrobotizace
Industrieroboterprůmyslový robot
Robotergreifer wechselnvýměna greiferu robotu
Werkstück im Robotergreiferobrobek v greiferu robotu
Robotergreifer prüfen und reinigenKontrola a čištění chapadla robotu
Montageflansch am Greifer zum RoboterarmPříruba k přimontování chapadla k paži robotu
Antriebseinheit für Industrieroboter mit:Pohonná jednotka průmyslových robotů s:
fortgeschrittene Schnittstellen und Roboter:vyspělá rozhraní a roboti:
Den Robotergreifer(3) entnehmen und tauschen.Vyjměte chapadlo robotu(3) a vyměňte je.
Die Roboterfunktionen sind nicht freigegeben.Funkce robotů nejsou uvolněny.
Mechanisch - Robotergreifer auf Railrohr einstellenMechanické - seřízení chapadel robotů podle trubky sběrného potrubí
Die Robotergreifer decken folgenden Formatbereich abChapadla robotů pokrývají tyto formáty


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System