"Reise" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Reisecesta

Beispieltexte mit "Reise"

Zeitpunkt und Dauer der ReiseData a doba cesty
bei Beginn der Abordnung für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;z bydliště do místa přidělení na počátku přidělení,
Kosten für Reise und Aufenthalt von Ad-hoc-Sachverständigen und Teilnehmern;cestovní výdaje a výdaje v souvislosti s denními dietami vzniklé příležitostnou účastí externích odborníků a účastníků,
bei Beendigung der Abordnung für die Reise vom Ort der Abordnung zum Wohnort.na konci přidělení z místa přidělení do bydliště.
bei Beginn der Abordnung zum Zeitpunkt des Umzugs für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;na počátku přidělení z bydliště do místa přidělení,
Er hat zahlreichen Kenianern, die für Al-Shabaab angeworben wurden, die Reise nach Somalia erleichtert.Cestu do Somálska již zajistil celé řadě Keňanů získaných ke spolupráci s Al-Shabaabem.
die betreffende Reise aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, gerechtfertigt ist,cesta dotčené osoby je odůvodněná na základě humanitárních potřeb, včetně náboženských povinností;
das Schiff zum Abschluss der Reise beim letzten Hol nicht mehr über genügend Laderaum für alle Fänge verfügt;během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wahlkreiseinteilungrozdělení na volební kraje
Reisepasscestovní pas
Pauschalreiseorganizovaná cesta
Gruppenreiseskupinová cesta
Reiseverkehrsstatistikstatistika cestovního ruchu
europäischer Reisepassevropský cestovní pas
Reisemotorsegler und MotorseglerTuristické motorové kluzáky a motorové kluzáky
Reisepass- und Personalausweisnummern,číslo pasu a číslo průkazu totožnosti;
Daten der FangreiseDefinice rybolovného výjezdu
Angleichung der Preiseharmonizace cen
Veröffentlichung der Preisezveřejňování cen
Auswirkungen der RohstoffpreiseDopad cen surovin
Einreise von Ausländernvstup cizinců
Wahl in Einmandatswahlkreisenhlasování o každém kandidátovi zvlášť
Ausschließlich zu Vorjahrespreisen.Pouze v cenách předchozího roku.
Ausschreibung zur EinreiseverweigerungZáznam o odepření vstupu
Ausgleichsenergiepreise pro Ausgleichsenergiezeiteinheit;zúčtovací ceny odchylky za jednotlivé regulační intervaly;
Reiseflug — ohne TriebwerkausfallLet na trati – se všemi pracujícími motory
Reisepass-Nr: OA 454044 (als Iadena Mohammad).Číslo pasu: OA 454044 (na jméno Iadena Mohammad).
Reisepass: im Besitz eines britischen Reisepassescestovní pas: je držitelem pasu Spojeného království
Reiseflug — mit ausgefallenem kritischen TriebwerkLet na trati s nepracujícím kritickým motorem
Reisepass-Nr.: afghanischer Reisepass, Nummer OA296623.Číslo pasu: číslo afghánského pasu OA296623.
Reisepass-Nr.: SP 0008543 (aktuelle Gültigkeit zweifelhaft)Č. pasu: SP 0008543 (platnost stávajícího pasu není známa).
Reisedokumente müssen in maschinenlesbarer Form ausgestellt werden.Cestovní doklady musí být vydávány ve strojově čitelné formě.
Menge, Marktanteil und PreiseObjem, podíl na trhu a ceny
Volumen, Marktanteil und EinfuhrpreiseObjem, podíl na trhu a dovozní ceny
Format der Veröffentlichung der AuslösepreiseFormát zveřejňování spouštěcích cen
Konzept der wirtschaftlich signifikanten PreisePojem ekonomicky významných cen
Entwicklung der durchschnittlichen chinesischen AluminiumpreiseVývoj průměrných cen hliníku v Číně
Die Preise werden veröffentlicht.Ceny se zveřejní.
Bei Reisen anfallende VerwaltungskostenSprávní výdaje vzniklé při cestování
Dienstreisekosten des Hohen Vertreters,výdajů na služební cesty vysokého představitele,
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách)
Axial- und Halbaxialkreiselpumpen, mehrstufigRotodynamická vícestupňová čerpadla se smíšeným nebo axiálním průtokem
Auslösepreise für den LagerhaltungsmechanismusCeny spouštějící mechanismus skladování
Bruttoanlageinvestitionen (zu jeweiligen Preisen)Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách)