"Reinigen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Reinigenčištění

Beispieltexte mit "Reinigen"

Optik reinigenočistěte optické prvky
Maschine reinigenstroj vyčistěte
Bedienfeld reinigenčištění ovládacího panelu
aktive Flächen reinigenočistěte aktivní plochy
Reinigen der Maschine bei laufendem MotorČištění stroje s běžícím motorem
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.Přístroj čistěte výhradně lehce navlhčenou utěrkou.
Reinigen Sie vor dem Ventileinbau das Rohrleitungssystem.Před instalací ventilu potrubní soustavu vyčistěte.
Reinigen Sie die Säge einmal pro Woche gründlich (stromlos).Pilu jednou týdně důkladně vyčistěte (odpojenou od napájení).
Reinigen des Verteilerbalkens-Dosierstelle (ggf. mit Chemischen Reinigungsmitteln)Vyčištění dávkovacího místa s rozdělovačem (příp. chemickými čisticími prostředky)
Reinigen der Stecknippel und Steckkupplungen zur Behälterumfüllung (ggf. mit Chemischen Reinigungsmitteln)Vyčištění vsuvek a spojek spojů na přeplňování materiálu ze zásobníků (příp. chemickými čisticími prostředky)
Düse oder Schlauch reinigenVyčistěte hubici nebo hadici
Filter oder Saugleitung reinigenVyčistit filtr nebo sací vedení
Magnete kontrollieren und reinigenZkontrolujte magnety a vyčistěte je
Bedienfeld des Bedienpults reinigenČištění ovládacího panelu
Sammelfilter entleeren und reinigenvyprázdnění a vyčištění sběrného filtru
Filtergehäuse und patrone reinigenVyčištění pouzdra a filtrační vložky
Robotergreifer prüfen und reinigenKontrola a čištění chapadla robotu
Zum Reinigen der Druckluft.K čištění stlačeného vzduchu.
Maschine reinigen und wartenStroj vyčistěte, očistěte a podrobte údržbě
Absauganlage reinigen und entleeren.Odsávací zařízení vyčistěte a vyprázdněte.
Filterpatrone reinigen oder ersetzenFiltrační patronu očistěte nebo vyměňte
Ölbehälter reinigen und nachfüllenvyčistění a doplnění olejového zásobníku
Ölbehälter reinigen und nachfüllenVyčistění a doplnění olejového zásobníku
Zuleitungsschlauch reinigen oder auswechselnVyčistěte nebo vyměňte hadicovou přípojku

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

vereinigensjednotit
luftverunreinigender Stoffznečišťující příměsi v atmosféře
Die Pumpe läßt sich reinigenČerpadlo je možno čistit
Sammelfilter entleeren und reinigenVyprázdnění a vyčištění sběrného filtru
Werkstückträger prüfen und reinigenKontrola a čištění nosiče obrobků
Werkstückaufnahme prüfen und reinigenKontrola a čištění otvoru pro uložení obrobku
PufferBatterie wechseln und Bedienfeld reinigenVýměna záložní baterie a očištění ovládacího panelu
Linearführungen am Robotergreifer prüfen und reinigenKontrola a očištění lineárních vedení chapadla robotu
Innenraum der Maschine und Auffangkästen Schleifstaub reinigenvyčistěte vnitřní prostor stroje a sběrné nádoby na prach
Ventile reinigen, bzw. auswechselnVyčistit nebo vyměnit ventily
Maschine reinigen, ggf. schmieren, auffüllenČištění, příp. mazání, doplňování stroje
Maschine nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.Stroj nikdy nečistěte stlačeným vzduchem.
Wartungseinheit reinigen und ggfs. EntwässernÚdržbovou jednotku vyčistěte a případně odvodněte
Tasterschutz nicht mit Lösungsmittel reinigen!Při čištění chrániče snímače nepoužívejte rozpouštědla!
Trommel mit lösungsmittelfreiem Glasspray reinigen!Buben čistěte bezrozpouštědlovým sprejem na sklo!
Alle Maschinenbereiche reinigen Sicherheitsmaßnahmen beachten!Vyčištění všech oblastí stroje. Dodržujte bezpečnostní opatření!