"Reibung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Reibungtření

Beispieltexte mit "Reibung"

Die Ware wirkt durch Reibung.Výrobek funguje na principu tření.
zweilagiges Material mit niedriger Reibungdvĕ vrstvy materiálu s nízkým třením
Gefährdung durch Reibung oder AbriebNebezpečí tření nebo odření

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ablaufbeschreibungpopis pracovního procesu
Anlagenbeschreibungpopis zařízení
Beschreibungcharakteristika
Beschreibungpopis
Funktionsbeschreibungpopis funkce
illegale Abtreibungnelegální potrat
indizierte Abtreibungterapeutický potrat
technische Beschreibungtechnická specifikace
Funktionale Beschreibungfunkční popis
Funktionsbeschreibung Synchroweichepopis funkce synchronizované výhybky
Falls JA, BeschreibungPokud ANO, popište
Stations- und Ablaufbeschreibungpopis stanic a pracovního postupu
Kumulierte steuerliche AbschreibungDaňové oprávky
geotechnische Untersuchung, Baugrundbeschreibunggeotechnický průzkum, charakterizace staveniště
Beschreibung der Maschinepopis stroje
Beschreibung der Explosionsgefahrpopis nebezpečí exploze
Artikel 105 AusschreibungsunterlagenČlánek 105 Obsah dokumentace k zadávacímu řízení
allgemeine Beschreibung ScharnierbandmodulVšeobecný popis modulu s kloubovým pásem
Bestehende Abschreibungsmöglichkeiten: …Platná úprava odpisů: …
Reibungslose Übertragung der Militärgerichtsbarkeit auf die zivilen Gerichte im Einklang mit der Verfassungscharta.Zajistit hladký přechod od vojenského soudnictví k civilním soudům v souladu s Ústavní listinou.
Treffer und Löschung einer AusschreibungPozitivní nález a výmaz záznamu
Besondere Bedingung oder AufgabenbeschreibungZvláštní podmínka nebo popis úkolu
Ankauf zu einem festen Preis oder im Wege der AusschreibungNákup za pevně stanovenou cenu nebo prostřednictvím nabídkového řízení
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der WiederzuschreibungV případě dočasného snížení účetní hodnoty, popis mechanismu zvýšení účetní hodnoty
Die Frist für die Einreichung der Angebote für die erste TeilausschreibungTermín pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení:
Die Frist für die Einreichung der Angebote für jede folgende TeilausschreibungPro každé následující nabídkové řízení termín pro předložení nabídek:
bezüglich der im Rahmen der Dauerausschreibung nach Verordnung (EG) Nr. 2799/1999 durchgeführten 73. Einzelausschreibungkteré se týká 73. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
Beschreibung der Waren (*):Popis zboží (*):
mit einer Beschreibung enthalten.s příslušným popisem.
Allgemeine Beschreibung der ProbeObecný popis vzorku
Allgemeine Beschreibung des LiftesVšeobecný popis zvedacího zařízení
Beschreibung der neuen KomponentenPopis nových součástí
Löschen des ausgewählten BeschreibungssatzesVymazání vybrané věty popisu
Datenerfassung - Beschreibung der DateistrukturZáznam dat – popis struktury souborů