"Rail" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Railrail
Railsběrné vedení

Beispieltexte mit "Rail"

Absperrung Railuzavírka sběrného vedení
kleines Rail vorhandenexistuje malé sběrné vedení
Rail mit Roboter greifenUchopení sběrného potrubí robotem
Der Roboter fährt das Rail unter den Laser.Robot zajíždí se sběrným potrubím pod laser.
Temperatur des Raildrucksensors am Rail auf dem Modulteplota senzoru tlaku sběrného potrubí na modulu
Hochdruckanschlüsse und Laschen am Rail laserschweißenPřivařování vysokotlakých přípojek a příložek laserem ke sběrnému potrubí
Telescopic Rail ist die Produktfamilie der Voll- und Teilauszüge.Telescpic Rail je skupina plně nebo částečně vysouvacích výrobků.
Mono Rail ist die Produktfamilie der Profilschienenführungen für höchste Präzision bei hohen Belastungen.Mono Rail je skupina výrobků profilových kolejových vedení pro nejvyšší přesnost při vysokém zatížení.
Wenn gerade ein Rail lasergeschweißt wird, fährt der Roboter mit dem gerade abgeholten Rail in Warteposition.Jestliže se právě na nějakém sběrném potrubí svařuje, najede robot s právě vyzvednutým sběrným potrubím do čekací polohy.
Compact Rail ist die Produktfamilie der Laufrollenführungen mit Führungsschienen aus kaltge- zogenem Wälzlagerstahl.Compact Rail je skupina výrobků vedení s kladkami s vodicími kolejnicemi z ložiskové oceli tažené za studena.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Raildrucktlak sběrného vedení
Railtemperaturteplota sběrného vedení
BrailaBraila
Raildruck-Oszilloskopie-Ausführungprovedení osciloskopie tlaku sběrného vedení
Nullpunkt Raildrucknulový bod tlaku sběrného vedení
Raildruck min. erreichtminimum tlaku sběrného vedení dosaženo
Raildruck ungleich nulltlak sběrné vedení nerovný nule
Modernisierung, einschließlich Crossrailmodernizace včetně projektu Crossrail
Railentlastungsventil am Prüfstand auf/zu RückmeldungZpětnovazební hlášení o otevření/zavření tlakového odlehčovacího ventilu railu zkušební stolice
Railkomponentenprüfmodul vorsichtig in den Prüfstand schiebenModul pro tlakovou zkoušku komponentů railu zasuňte opatrně do zkušební stolice
Sollwert für Druck am Prüfstandsrailpožadovaná hodnota tlaku ve sběrném potrubí zkušební stolice
Temperatur des Raildrucksensors am PrüfstandsrailTeplota tlakového senzoru railu zkušební stolice
Demontage / Montage Rail-BerstmodulDemontáž / montáž modulu pro zkoušku pevnosti sběrných potrubí v průtlaku
Serviceprogramme für das RailmodulServisní programy k modulu pro tlakovou zkoušku sběrného potrubí
Timeout beim stellen des Raildruckesčas. prodleva při nastav. tlaku sběrného vedení
Skalierungs Faktor Raildruck RegelungČinitel změny velikosti regulace tlaku sběr. větve
Skalierungs Offset Raildruck RegelungOffset změny velikosti regulace tlaku sběr. větve
Demontage / Montage RailkomponentenprüfmodulDemontáž / montáž modulu pro tlakovou zkoušku komponentů railu
Anschluss Rail-Drucksensoren (Option Railkomponentenprüfmodul)Přípojka snímačů tlaku railu (volitelný modul pro tlakovou zkoušku komponentů railů)