"Querachse" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Querachsepříčná osa

Beispieltexte mit "Querachse"

Referenzpunkt Querachsereferenční bod příčné osy
Querachse Überfahrtendschalter linkspříčná osa za levým koncovým spínačem
Querachse Überfahrtendschalter rechtspříčná osa za pravým koncovým spínačem
Wenn Sie auf das zweite Feld drücken, kommen über eine Liste alle Parameter für die Querachse.Stisknutím druhého pole se otevře tabulka s přehledem všech parametrů příčné osy.
Geschwindigkeit Querachse in mm/srychlost příčné osy v mm/s
die aktuelle Position der Querachse sehen.okamžitou polohu příčné osy.
An der Querachse können alle Bewegungen in Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung verändert werden.Pro každý pohyb příčné osy si můžete nadefinovat individuální rychlost, zrychlení a zpoždění.
Mit dem Parameter “Gassenbreite (mm)“ wird festgelegt, wo die Querachse hinfahren soll, wenn die Weiche auf die nächste Gasse geht.Parametrem “Šířka uličky (mm)“ se definuje bod, do kterého bude najíždět příčná osa v okamžiku přesměrování výhybky do další uličky.
Beim ersten Einschalten der Weiche (Hauptschalter an) wird für die Längs - und die Querachse je ein Initiator zur Festlegung des Referenzpunktes angefahren.Po prvním zapnutí (stlačením hlavního vypínače) najíždí výhybka nejprve na bezdotyková čidla podélné a příčné osy. Cílem tohoto pohybu je vymezení referenčního bodu.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System