"Qualitätswein" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Qualitätsweinvýběrové víno

Beispieltexte mit "Qualitätswein"

Qualitätswein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.)Jakostní víno s chráněným označením původu (CHOP)
Qualitätswein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.)Jakostní víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete gemäß der Definition in der zusätzlichen Anmerkung Nr. 6 (KN)Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí uvedená v doplňkové poznámce 6 (KN)
Keltertrauben für Qualitätswein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.)Hrozny pro výrobu jakostního vína s chráněným označením původu (CHOP)
Keltertrauben für Qualitätswein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.)Hrozny pro výrobu jakostního vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

auf 30 Milliäquivalent pro Liter für die folgenden Qualitätsweine b. A.:30 miliekvivalentů na litr pro následující jakostní vína s.p.o.: