"Projektfenster" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Projektfensterokno projekt

Beispieltexte mit "Projektfenster"

Im Projektfenster unterlegten Befehl kopierenZkopírování barevně podloženého příkazu z okna Projekt
Im Projektfenster unterlegten Befehl löschenVýmaz barevně podloženého příkazu z okna Projekt
Im Projektfenster unterlegten Befehl umbennenPřejmenování barevně podloženého příkazu z okna Projekt
Menü Bearbeiten" im Projektfenster Fügeabläufe erstellenNabídka Upravit" v okně Projekt Vytváření připojovacích procesů
Im Projektfenster unterlegten Befehl ausschneiden (z. Zt. nicht aktiv)Vyříznutí barevně podloženého příkazu z okna Projekt (t.č. není aktivní)
Einem erstellten Ablaufprogramm im Projektfenster können nun die einzelnen Fügebefehle zugewiesen werden.Nyní je možno začít k vytvořenému procesnímu programu v okně Projekt přiřazovat jednotlivé připojovací příkazy.
Hier können die einzelnen Parameter des momentan ausgewählten Befehls im Projektfenster eingegeben werden.Sem zadáváte jednotlivé Parametry příkazu právě zvoleného v okně Projekt.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Um einen Fügebefehl in einen Kommentar zu wandeln, muss der Fügebefehl im Projektfenster ausgewählt werden.Připojovací příkaz, který budete chtít změnit na komentář, je nutno nejprve vybrat v okně Projekt.
Die hinzugefügten Befehle können nun, durch Auswählen im Projektfenster, im Parameterfenster konfiguriert werden.Nyní můžete začít s konfigurováním přidaných příkazů v okně Parametry. Příkazy, které budete chtít konfigurovat, si musíte nejprve vybrat (označit) v okně Projekt.
Zusätzlich werden die auftretenden Fehler durch markieren der Ablaufprogramme und Befehle im Projektfenster angezeigt.Případně zjištěné chyby se kromě toho se zobrazují také v okně Projekt. Dotyčné procesní programy a příkazy jsou zde barevně označeny.
Mit unter dem Menüpunkt Einfügen wird unter dem aktuell angewählten Fügebefehl im Projektfenster ein neuer Ordner erstellt.Nová složka se vytváří v okně Projekt v rámci aktuálně zvoleného připojovacího příkazu funkcí v nabídce Vložit.
Über den Menüpunkt Ansicht - Parameter werden im Projektfenster zusätzlich die möglichen Parameter des jeweiligen Fügebefehls angezeigtNabídka Zobrazení - Parametry umožňuje zobrazit si v okně Projekt kromě stávajících informací také možné parametry příslušného připojovacího příkazu
Diese werden durch Auswahl eines Fügeprogramms im Projektfenster angezeigt und können durch Klicken auf den Variablennamen umbenannt werden.Zobrazí se výběrem určitého připojovacího programu v okně Projekt a mohou se přejmenovávat klepnutím na název proměnné.
Im Projektfenster können Fügeabläufe, Manuelle Betriebsarten, Kalibrierfenster, Kalibrierfenster externe Sensoren, Reglerparameter (Expertenmodus) und Antriebsparameter (Expertenmodus) ausgewählt werdenV rámci okna Projekt si můžete vybrat Připojovací procesy, Ruční provozní režimy, okno Kalibrace, okno Kalibrace externích senzorů, Parametry regulátoru (expertní režim) a Parametry pohonu (expertní režim)