"Produktionskapazität" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Produktionskapazitätvýrobní kapacita

Beispieltexte mit "Produktionskapazität"

Produktionskapazität (in t)Výrobní kapacita (v tunách)
Produktionskapazität der ausführenden HerstellerVýrobní kapacita vyvážejících výrobců
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven in SüdafrikaVýrobní kapacita a nevyužitá kapacita v Jihoafrické republice
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven in der VR ChinaVýrobní kapacita a nevyužitá kapacita v ČLR
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven der chinesischen HerstellerVýrobní kapacita a volná kapacita čínských výrobců
Produktionskapazität und für Ausfuhren zur Verfügung stehende ÜberkapazitätenVýrobní kapacita a přebytečná kapacita dostupná pro vývoz
Im UZ stabilisierte sich die Produktionskapazität.V období šetření se výrobní kapacita stabilizovala.
Die Produktionskapazität stieg im Bezugszeitraum um 22 %.Výrobní kapacita vzrostla během zvažovaného období o 22 %.
Die Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum konstant.Výrobní kapacita zůstala v průběhu posuzovaného období stabilní.
Die Produktionskapazität nahm im Bezugszeitraum um 4 % ab.Výrobní kapacita se během posuzovaného období snížila o 4 %.
Die Produktionskapazität blieb von 2008 bis zum UZÜ unverändert.Výrobní kapacita zůstala v období mezi rokem 2008 a obdobím přezkumného šetření stabilní.
Module — Produktion, Produktionskapazität und Kapazitätsauslastung (in MW)Moduly – výroba, výrobní kapacita a využití kapacity (MW)
Zellen — Produktion, Produktionskapazität und Kapazitätsauslastung (in MW)Články – výroba, výrobní kapacita a využití kapacity (MW)
Die Produktionskapazität der sieben Ausführer zusammengenommen betrug 10050 Tonnen.Kombinovaná kapacita sedmi uvedených vývozců dosáhla výše 10050 tun.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Produktionskapazitäten und für Ausfuhren zur Verfügung stehende Überkapazitäten des ukrainischen HerstellersVýrobní kapacita a nadměrná kapacita pro vývoz ukrajinského výrobce
Produktionskapazitäten und für Ausfuhren in die Russische Föderation zur Verfügung stehende ÜberkapazitätenVýrobní kapacita a nadměrná kapacita pro vývoz v Ruské federaci
Produktion, Produktionskapazität, Kapazitätsauslastung und BeständeVýroba, kapacita, využití kapacity a zásoby
nachweist, dass es über gewerbliche Produktionskapazitäten verfügt;prokáže odbornou způsobilost k výrobě;
Der Wirtschaftszweig der Union nutzt seine Produktionskapazität seit 2009 nicht aus.Výrobní odvětví Unie má od roku 2009 nedostatečně využívané výrobní kapacity.
Die Produktionskapazitäten in Russland sind nur zu schätzungsweise 70 % ausgelastet.Ruský průmysl využívá pouze přibližně 70 % své výrobní kapacity.
Die Produktionskapazität des Wirtschaftszweigs der Union sank im Bezugszeitraum um 13 %.Výrobní kapacita výrobního odvětví Unie se v posuzovaném období snížila o 13 %.
Angaben zur Produktionskapazität des Unternehmens, insbesondere zur Kapazitätsauslastung und -reduzierungInformace o výrobní kapacitě společnosti a zejména o využití této kapacity, snižování kapacity.
Aufgrund der mangelnden Mitarbeit konnten die ungenutzten Produktionskapazitäten nicht exakt ermittelt werden.Vzhledem k nedostatečné spolupráci se přesná nevyužitá kapacita nedala určit.