"Pos" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Pos"

Störung Schachtel von Aufnahme zur Aufsetz Pos.Porucha krabice od uchopení až do polohy k odložení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ausgangspositionvýchozí poloha
Endpositionkoncová poloha
Fügeabschaltpositionvypínací připojovací poloha
Fügestartpositionpočáteční připojovací poloha
Pos.pol.
politische Oppositionpolitická opozice
postakademische Ausbildungpostgraduální studium
Position Teleskop-Geländerpoloha teleskopického zábradlí
postindustrielle Wirtschaftpostindustriální hospodářství
elektronische Postelektronická pošta
setze Arbeitspositionnastavení prac. polohy
gemeinschaftliche Positionspolečný postoj
prüfe Bearbeitungspositionkontrola obráběcí polohy
Schraubeinheit positionierenumístění šroubovací jednotky do potřebné polohy
Post- und Fernmeldewesenspoje
Position festes Geländerpoloha pevného zábradlí
Positionen im HandelsbuchPoložky v obchodním portfoliu
Positionsschalter ist defektpolohový spínač je defektní
Positionsabschaltung funktioniert nichtnefunguje vypínání na základě polohy
Lese aktuelle Positiončti okamžitou polohu
Hub- und Positioniereinheitvertikální a polohovací jednotka
Parameter Positioniermodus abs.Neplatný parametr polohovacího režimu abs.
Anschrift des PositionsinhabersAdresa držitele pozice
Aufträge mit BedarfspositionenZakázky rozdělené na podmíněné části
Posten des harten KernkapitalsPoložky kmenového kapitálu tier 1
Positive Auswirkungen der BeihilfeKladné účinky podpory
Position von Prüf- und MessstellenPoloha měřicích a kontrolních míst
Positionierung ist ungenügend genauNastavení polohy není dostatečně přesné
Positionen zum ausgewählten DatensatzPoložky k vybrané datové větě
Positiver Hardware -Endschalter überschrittenPřekročen hardwarový koncový spínač v kladném směru
Positionsschalter an Konzentrat-Behälterdeckel überprüfenOvěření polohového spínače víka nádoby s koncentrátem
Altwaren der Position 6309.obnošené oděvy nebo jiné použité textilní výrobky čísla 6309.
Siehe auch Posten 15 01 04 31.Viz také bod 15 01 04 31.
Bedienerpositionen an der Anlagestanoviště obsluhy linky
warten Wt verlässt Lesepositiončekejte, dokud WT neopustí čtecí polohu
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisochrana komunikací
Schreibe Bearbeitungsposition in Ergebnisdatenzápis polohy opracování (obráběcí polohy) do výsledných dat
Tintenstrahldruckmaschinen (Position 8443) odertryskové tiskařské stroje a tiskárny (číslo 8443);