"Polizei" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Polizeipolicie

Beispieltexte mit "Polizei"

bürgernahe Polizeiobčanská policie
Polizei Abschluss der Reform der Polizei.Policie Dokončit provádění reformy policie.
Polizei Weitere Stärkung aller Polizeikräfte, vor allem durch angemessene Schulung und Ausrüstung.Policie Pokračovat v posilování všech policejních složek, obzvlášť pomocí odpovídajícího výcviku a vybavení.
In Serbien: Verabschiedung des Polizeigesetzes mit dem Ziel einer verstärkten Professionalität und Rechenschaftspflicht der Polizei.V Srbsku: Přijmout zákon o policii za účelem zlepšení profesionality a zodpovědnosti.
Verstärkung der Justizreform: Stärkung von Justiz und Polizei durch Verbesserung von Infrastruktur, Ausstattung und Ausbildung.Posílit reformu soudnictví: Posilovat soudní a donucovací orgány, zejména zlepšením infrastruktury, vybavení a vzdělávání.
das Fahrzeug für Zwecke des Rettungsdienstes, der Feuerwehr oder der Polizei ausgerüstet ist oder ausgerüstet werden soll oderje vozidlo vybaveno nebo určeno k vybavení jako vozidlo pro účely záchranné služby, hasičů nebo policie; nebo

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kriminalpolizeikriminální policie
Polizeikontrollepolicejní kontrola
Polizeigewahrsampolicejní zadržení
Regionalpolizeioblastní policie
Gemeindepolizeiměstská policie
polizeiliche Zusammenarbeitpolicejní spolupráce
Europäische PolizeiakademieEvropská policejní akademie
Polizeimission der EUpolicejní mise EU
polizeiliche Zusammenarbeit (EU)policejní spolupráce (EU)
Polizeiliches Führungszeugnis der benannten Person.Výpis z trestního rejstříku kandidáta.
Sicherheit der EUTM Mali und MilitärpolizeiBezpečnost EUTM Mali a vojenská policie
Leiter der Regionalpolizei von Vitebsk.Velitel oblastního oddělení policie ve Vitebsku.
Mit polizeilichen Angelegenheiten befasste Dienste.Služby týkající se policejního dohledu a ochrany.
Europäische Polizeiakademie — Beitrag zu Titel 3Evropská policejní akademie – Příspěvek pro hlavu 3
Ehemaliger Hauptstellvertreter des Polizeikommissars.Bývalý vrchní náměstek policejního ředitele.
Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und GrenzschutzbeamteZáchranné služby, policie, hasičské sbory a pohraniční stráž
Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und Grenzschutzbeamte;záchranných služeb, policie a hasičských sborů a pohraniční stráže,
Stelle für justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit (EU)orgán policejní a soudní spolupráce (EU)


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System