"Phosphor" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Phosphorfosfor

Beispieltexte mit "Phosphor"

Phosphor von nicht mehr als 0,01 GHT (berechnet als elementarer Phosphor),nejvýše 0,01 % hmotnostních fosforu (vyjádřeného jako elementární fosfor),
Düngemittel mit zwei Nährstoffen: Stickstoff und PhosphorHnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor
Zur Verwendung in Futtermitteln mit mehr als 0,23 % phytingebundenem Phosphor.Pro použití v krmivech s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.
Für die Verwendung in Mischfuttermitteln mit mehr als 0,23 % phytingebundenem Phosphor.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.
Für die Verwendung in Mischfuttermitteln mit mehr als 0,25 % phytingebundenem Phosphor.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.
mit < 7 % Phosphor (8)s obsahem < 7 % fosforu (8)
Düngemittel mit zwei Nährstoffen: Phosphor und KaliumHnojiva obsahující dvě živiny: fosfor a draslík
Düngemittel mit drei Nährstoffen: Stickstoff, Phosphor und KaliumHnojiva obsahující tři živiny: dusík, fosfor a draslík
Der Gehalt an Phosphor ist auf dem Etikett der Vormischung anzugebenObsah fosforu musí být uveden na označení premixů.
eine Berechnung der auf jeder Parzelle ausgebrachten Menge Stickstoff und Phosphor aus Dung;výpočet použití dusíku a fosforu ze statkových hnojiv na každém pozemku;
Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltendJiná minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor
Funktionsgruppe: sonstige zootechnische Zusatzstoffe (Verringerung der Ausscheidung von Phosphor über den Urin).Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (snižování vylučování fosforu močí)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Phosphorsäure und PolyphosphorsäurenKyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné
Phosphorsäure, Calcium-Nickel-Salz [7]Kyselina fosforečná, sůl vápníku a niklu; [7]
Kaliumsalze der Orthophosphorsäuredraselné soli kyseliny fosforečné
Zubereitung aus OrthophosphorsäurePřípravek kyseliny orthofosforečné
Calciumsalze der Orthophosphorsäurevápenaté soli kyseliny fosforečné
Magnesiumsalze der Orthophosphorsäurehořečnaté soli kyseliny fosforečné
Diphosphorsäure, Nickel(II)–Salz [8]Kyselina difosforečná, nikelnatá sůl; [8]
Phosphorsäure — Phosphate — Di-, Tri- und PolyphosphateKyselina fosforečná – fosfáty – di- tri- a polyfosfáty
Phosphorsäureester von 8 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 gHT,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních esterů kyseliny fosforečné,
Phosphorsäureester von 5 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 gHT und5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních esterů kyseliny fosforečné a
Phosphor, Eisen, Mangan oder Blei enthaltende Verbindungen dürfen diesem Bezugskraftstoff nicht absichtlich zugesetzt werden.Do tohoto referenčního paliva se nesmí záměrně přidávat žádné složky obsahující fosfor, železo, mangan nebo olovo.
mehr als 3 GHT Phosphor,více než 3 % fosforu,
Chloride und Chloridoxide des PhosphorsChloridy a chlorid-oxidy fosforu
Dephosphorationsschlacken des Kapitels 31;zásaditá struska (Thomasova struska) kapitoly 31;
Extraktion des in Wasser löslichen PhosphorsExtrakce fosforu rozpustného ve vodě
Durch Phosphorylzellulose gebundene FarbstoffeBarvivo vázané na DEAE celulosu
Reduzierende Stoffe, Phosphorwasserstoff und SulfitRedukující látky, fosfan a sulfan
Extraktion des in Mineralsäuren löslichen PhosphorsExtrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách